NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Certificaten aan 40 agrarische collectieven uitgereikt

16 oktober 2015

Op donderdagmiddag 15 oktober ontvingen alle veertig collectieven hun certificaat ‘Collectief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer’. Dit gebeurde na afloop van het landelijke collectievenberaad, het bestuurlijk overleg van alle agrarische collectieven. Het certificaat is een belangrijk ijkpunt op weg naar het vernieuwde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016). Het is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het certificaat is ook het bewijs dat elk collectief een professionele werkwijze heeft opgezet en vastgelegd in een eigen kwaliteitshandboek. Het ‘rijbewijs’ is binnen, nu kunnen de collectieven plaatsnemen achter het stuur en kilometers gaan maken.

De collectieven laten in het kwaliteitshandboek zien hoe hun organisatie te werk gaat bij de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016). Het afsluiten van de beheercontracten met de deelnemers van het collectief, de aanpak van controles in het veld (schouw) en de wijze waarop het collectief met eventuele geschillen omgaat zijn voorbeelden van zaken die in het kwaliteitshandboek zijn beschreven.

Positief oordeel kwaliteitshandboeken
De afgelopen maanden heeft de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) zich, in opdracht van de provincies, gebogen over de ingediende kwaliteitshandboeken. Het eindresultaat is er één om trots op te zijn: een positief oordeel voor alle collectieven. Dat leidde vandaag tot een feestelijke uitreiking van de certificaten aan alle agrarische collectieven. Jan Pieter Lokker, bestuursvoorzitter van de Stichting Certificering SNL en Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (tevens portefeuillehouder vitaal platteland in het IPO-bestuur) deelden de certificaten gezamenlijk uit. Van Dijk: “We gaan iets nieuws doen met het agrarisch natuurbeheer en dat wordt een groot succes. Certificering is een belangrijke stap op weg hiernaar toe. Ik ben er trots op dat de veertig collectieven dit voor elkaar hebben gekregen.”

Geen papieren werkelijkheid: samen blijven leren en verbeteren
De kwaliteitshandboeken van de collectieven zijn niet alleen mooie woorden op papier. Doel is het professioneel uitvoeren van het ANLb16. Of dat ook gebeurt, wordt getoetst via audits. De Stichting Certificering SNL voert deze uit bij de collectieven. Jan Pieter Lokker: “We zien de audits als een gezamenlijk proces. We geven elkaar tijd en ruimte om zaken voor elkaar te krijgen. We bekijken als partners naar wat nodig is en zoeken samen naar het hoogst haalbare.” Van Dijk: “ Bij de audits wordt gekeken naar hoe het er bij de collectieven voor staat en hoe het nog beter kan. Samen gaan we de klus klaren. Dat doen we in een goede onderlinge verstandhouding, op weg naar een goed resultaat. Zodat discussies over het nut en voortbestaan van het agrarisch natuurbeheer verleden tijd zijn.”

Het is goed denkbaar dat collectieven volgend jaar tijdens de uitvoering al ontdekken dat de gekozen aanpak voor sommige onderdelen van het kwaliteitshandboek niet goed aansluit bij de praktijk. In dat geval kunnen ze de aangepaste werkwijze aangeven bij de Stichting Certificering, die op haar beurt toetst of de nieuwe aanpak ook voldoet.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet