NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Collectieven beheren natuur

6 okt 2015

De provincie Utrecht heeft als één van de eerste provincies afspraken gemaakt met collectieven die natuur in agrarisch gebied gaan beheren. In dit nieuwe systeem gaan zeven collectieven maatregelen uitvoeren voor bijvoorbeeld weidevogels, landschapselementen en boerensloten. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het natuurbeheerplan 2016.

Vanaf 2016 verandert het agrarisch natuurbeheer ingrijpend. De provincie stelt hogere eisen aan het beheer en subsidie is alleen mogelijk op de meest geschikte locaties. Door met agrariërscollectieven te gaan werken, is het mogelijk om natuurbeheer efficiënt te organiseren, gericht op behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in het agrarisch gebied. Voorheen waren er contracten met honderden individuele agrariërs, waardoor het moeilijker was om effectief te werken.

Waterbeheer
Nieuw is ook dat waterbeheer onderdeel is geworden van het natuurbeheerplan van de provincie. Dit biedt meer mogelijkheden voor het combineren van maatregelen die elkaar versterken. Zo kunnen de collectieven bijvoorbeeld zowel de sloten als de aangrenzende slootkanten natuurvriendelijk gaan beheren..

Subsidiebeschikkingen
Op 1 januari 2016 gaat het nieuwe systeem van start. In de provincie Utrecht zijn zeven collectieven opgezet; voor de eerste vijf is op 1 oktober een subsidiebeschikking verleend. Binnenkort volgen de andere twee subsidiebeschikkingen. De afspraken gelden voor de komende zes jaar. De collectieven maken afspraken met de individuele deelnemers. De provincie geeft op deze manier veel verantwoordelijkheden aan het gebied. Dit past bij het nieuwe natuurbeleid, waarin de provincie de doelen aangeeft en partners daar invulling aan geven op detailniveau.

De subsidies worden voor de helft gefinancierd vanuit Europese middelen. Provincie en waterschappen betalen de andere helft.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet