NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

College stopt herverkaveling Winterswijk-Oost

14 jan 2015

De vrijwillige snelle verkaveling van het Uitwerkingsplan Winterswijk Oost is zo succesvol geweest, dat Gedeputeerde Staten willen afzien van de voorgenomen wettelijke herverkaveling. Het ontwerpbesluit daartoe ligt van 12 januari 2015 tot en met 22 februari 2015 ter inzage.

Landschap bij Winterswijk; bron provincie GelderlandAlleen al de afgelopen twee jaar is 480 hectare grond van eigenaar gewisseld. De verkaveling leidt tot effectievere landbouw, nieuwe natuur, beekherstel en nieuwe recreatiepaden voor fietsers en wandelaars.
Wettelijke herverkaveling

In 2005 heeft door het college van Gedeputeerde Staten het ‘Uitwerkingsplan Winterswijk Oost’ vastgesteld. Dit plan voorziet in een wettelijke herverkaveling van het gebied. De wettelijke herverkaveling moest leiden tot een verbetering van natuur, landschap, water, landbouw, recreatie en toerisme, cultuurhistorie en leefbaarheid.
Advies: zie er van af

Inmiddels zijn door de uitvoeringsmodule Woold, vrijwillige kavelruilen en diverse initiatieven veel maatregelen en voorzieningen uitgevoerd. Gelet op deze resultaten en de beperkte nog resterende opgave, heeft de Stuurgroep Herinrichting Winterswijk Oost Gedeputeerde Staten geadviseerd om af te zien van het wettelijke herverkavelingsproces dat in het Uitwerkingsplan was voorzien. Het ontwerp voor de planwijziging ligt van 12 januari tot 23 februari 2015 ter inzage. Kijk voor meer informatie op www.gelderland.nl/winterswijk-oost.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet