NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

De bever neemt het over

10 maart 2016

Utrechts Landschap is enthousiast over de komst van de bever in de Amerongse Bovenpolder. Afgelopen zomer heeft het dier zich gevestigd in het gebied. Boswachter Hugo Spitzen: ‘Hij heeft het natuurbeheer in de uiterwaard vrijwel direct overgenomen en de waterstand aangepast aan zijn voorkeur.’

De boswachter vindt het ontzettend fascinerend om te zien hoe de bever het watersysteem snapt. ‘Als een heuse waterbouwkundige heeft hij een dam aanlegt om het waterpeil 50 cm hoger te zetten. De druk op de dam is enorm. Toch weet hij hem met takken en klei zo te bouwen, dat de dam niet wegspoelt.’

Dat de bever zich thuis voelt in het moeras van de Amerongse Bovenpolder, ziet boswachter Spitzen als een kroon op zijn werk. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van natuur in de uiterwaarden langs de Nederrijn en in het verbinden van natuur langs de rivier. ‘De bever stelt dit op prijs en voelt zich hier zichtbaar thuis.

De aanleg van de dam door de bever heeft invloed op de flora en fauna in de uiterwaard. Spitzen: ‘Sommige vogelsoorten profiteren van de hogere waterstand. Er is meer plas-dras tussen het riet en op de weilanden. In de omgeving van de burcht die hij nu bouwt, zien we vaak een ijsvogeltje zitten.’ Andere vogelsoorten ondervinden nadelen van de hogere waterstand. De slikkige oevers zijn verdwenen en er is minder ondiep water overgebleven. Hierdoor kunnen sommige trekvogels moeilijker aan voedsel komen. Utrechts Landschap weet nog niet welke invloed het verhoogde waterpeil heeft op de broedvogels. Spitzen verwacht dat enkele zeldzame soorten als watersnip en porseleinhoen er juist van kunnen profiteren. Hij volgt de ontwikkelingen met interesse.

Utrechts Landschap kiest ervoor om de bever zijn gang te laten gaan. Spitzen: ‘Het dier hoort van nature thuis in onze uiterwaarden en ik zie het als een welkome aanvulling in het ecosysteem. Het is een beschermde diersoort en hij zorgt nu al voor meer variatie in de oeverbegroeiing. Hij heeft flink wat grote wilgen weg geknaagd waardoor de oeverplanten meer licht krijgen.’ Het is afwachten wat de komst van de bever het natuurgebied verder nog gaat brengen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet