NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

De grote vuurvlinder weer terug naar De Wieden

11 okt 2019

In het gebied tussen Dwarsgracht en Jonen is provincie Overijssel gestart met werkzaamheden om de grote vuurvlinder terug te krijgen in De Wieden. In het bijzijn van omwonenden verrichtten gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher en wethouder Bram Harmsma, Steenwijkerland, de eerste graafactiviteiten.

Meer leefgebied
Als er geen maatregelen worden genomen dreigt de grote vuurvlinder uit te sterven. Deze zeldzame vlindersoort komt alleen nog voor in de natuurgebieden Rottige Meenthe & Brandemeer en de Weerribben. Voorheen leefde hij ook in De Wieden. Het leefgebied van de grote vuurvlinder is nu erg versnipperd. Provincie Overijssel wil de populaties samen brengen. Daarom worden de leefgebieden met elkaar verbonden.

Werkzaamheden
In totaal wordt er 10 kilometer oever natuurvriendelijker ingericht in De Wieden. De vlinder houdt van oevers met bloemen en waterzuring (hier zetten ze de eitjes op af). De aannemer graaft vijf meter brede stroken af tot net boven het waterpeil. In het moerassige gedeelte dat zo ontstaat kan waterzuring en kattenstaart zich beter ontwikkelen. Dit zijn goede nectarbronnen voor de vuurvlinder. Hier profiteren ook andere insecten en vogels van. De werkzaamheden vinden deels plaats op gronden van Natuurmonumenten en maar liefst 1,5 kilometer oever wordt gerealiseerd op grond van particulieren. “Het is prachtig dat we dit samen doen met Natuurmonumenten en met particulieren in het gebied. Want de provincie is wel trekker van het proces, maar we kunnen dit niet realiseren zonder de mensen in dit gebied”, aldus gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.

Eind van het jaar zijn de werkzaamheden klaar.

Natura 2000
De Wieden is één van de 24 natuurgebieden in Overijssel die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuur. In het Natura 2000-programma wordt samengewerkt aan het herstel van kwetsbare natuur. Bewoners, belangenorganisaties en overheid hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het leefgebied van zeldzame dieren en planten te verbeteren, voor nu en in de toekomst. Meer informatie over het Natura 2000-programma vindt u op: www.overijssel.nl/natura2000.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet