NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Denk mee over de Bossenstrategie

31 okt 2019

De provincies en het ministerie van LNV werken momenteel samen aan een Bossenstrategie voor Nederland. Om kennis en ervaring te benutten organiseren zij momenteel twee ronden werkbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden aan een brede betrokken groep een aantal dilemma’s en vragen rond de strategie voorgelegd. Wil je hieraan meedoen? Dat kan: de eerste werkbijeenkomsten vinden eind november plaats, aanmelden kan tot woensdag 6 november.

Graag nodigen we u uit voor de eerste werkbijeenkomsten ter advisering voor de Bossenstrategie
Datum: 20 november (Den Bosch) óf 22 november (Zwolle)
Tijd: 9.30-16.30

Aanmelden
U kunt zich registreren voor ronde 1 door vóór 6 november een mail te sturen naar mevrouw Bonita Fruneaux (b.g.fruneaux@minlnv.nl). Geef daarbij aan welke plaats uw voorkeur heeft.

Aanleiding
Het ministerie van LNV en de provincies werken momenteel samen aan een Bossenstrategie voor Nederland. Aanleiding voor een overkoepelende bossenstrategie is de constatering dat meer samenhang nodig is tussen bossen-, natuur- en klimaatbeleid.
De afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord vragen om een uitwerking, bossen staan wereldwijd onder druk en tussen natuurdoelen en klimaatdoelen ontstaan spanningen. Houtkap roept meer dan eens veel emoties en vragen op in de maatschappij.
Daarom komen provincies en Rijk samen met een bossenstrategie. We komen eind dit jaar met een hoofdlijnennotitie met ambities en overwegingen. In het voorjaar volgt er een tweede notitie die op de uitvoering is gericht.

Benutten van kennis en ervaring
Om te komen tot een strategie die hout snijdt spreken we deze maanden veel partijen met kennis, ervaring en visie op de onderwerpen bos, natuur en klimaat en aangrenzende trajecten. Daarnaast organiseren we vier momenten om aan een brede betrokken groep een aantal dilemma’s en vragen voor te leggen. Deelnemers hebben op deze manier een adviserende rol in het proces van de Bossenstrategie.
De bijeenkomsten zijn vooral gericht op kwesties die spelen in Nederland. De bossenstrategie kent ook een internationale dimensie; daarvoor organiseren we een andere consultatiebijeenkomst.

Brede bijeenkomsten bossenstrategie in twee ronden
Op 20 en 22 november vindt de eerste ronde van bijeenkomsten plaats. U kunt kiezen welke locatie u het beste schikt. De opzet van de beide bijeenkomsten is identiek. Tijdens deze eerste ronde bespreken we de doelen en ambities van de bossenstrategie. Op hoofdlijnen zijn de vragen die centraal staan:

• Wat is de maatschappelijke betekenis van bos in Nederland?
• Wat is nodig om de doelen van het bossenbeleid, natuurbeleid en die van het klimaatbeleid bij elkaar te brengen in de bossenstrategie?
• Wat is nodig om tot een perspectief te komen voor duurzaam bosbeheer en veerkrachtige bossystemen?
• Wat is nodig voor uitwerking afspraken klimaatakkoord?
• Welke partijen zijn nodig om de doelen en ambities te realiseren?

Begin 2020 vindt vervolgens de tweede ronde van bijeenkomsten plaats. Deze staan in het teken van instrumenten om de doelen en ambities van de bossenstrategie te halen. We bespreken welke instrumenten voorhanden zijn en welke aanvullende instrumenten nodig zijn, zoals regelgeving, financiering, fiscale instrumenten, bosbeheer, onderzoek. Resterende vragen en dilemma’s in de bossenstrategie worden ook aan deelnemers voorgelegd.

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten in Den Bosch of Zwolle.

Rob Messelink en Keimpe Wieringa
Projectleiders Bossenstrategie Rijk en provincies

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet