NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Dertig miljoen euro naar boerencollectieven in Groningen

9 okt 2015

De drie boerencollectieven die vanaf 1 januari 2016 het agrarisch natuurbeheer in Groningen uitvoeren, krijgen daar de komende zes jaar in totaal bijna 30 miljoen euro voor. Dat heeft gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen met de boerenorganisaties afgesproken. Hij overhandigde op 9 oktober een symbolische cheque aan de voorzitters van de drie collectieven.

Nieuw stelsel
Op 1 januari 2016 start in heel Nederland het nieuwe stelsel Agrarisch Natuurbeheer. Dit stelsel is bedoeld voor agrariërs die zich sterk maken voor akker- of weidevogels of het beheer van houtsingels op hun percelen. In het nieuwe stelsel verstrekt de provincie Groningen subsidie aan drie boerencollectieven en niet langer aan elke individuele boer. Het idee daarachter is dat de bureaucratie en uitvoeringskosten minder worden, zodat er meer geld overblijft voor goed natuurbeheer op agrarische grond in Groningen.

Natuurbeheerplan
De provincie stelt niet alleen geld beschikbaar, maar heeft ook in een geografisch natuurbeheerplan vastgelegd waar het beheer kan worden toegepast. Hoe het agrarisch natuurbeheer vervolgens exact wordt ingevuld, is aan de collectieven. Zij sluiten contracten af met de agrariërs die weide-, akkervogel- of landschapsbeheer op hun grond willen uitvoeren. Een agrarisch collectief is een gecertificeerd samenwerkingsverband, voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het collectief sluit contracten af met de individuele agrarische natuurbeheerders, de boeren.

Drie collectieven
In Groningen zijn drie collectieven actief: de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG), het Agrarisch Natuur en Landschapscollectief Midden Groningen en het Gebiedscollectief Groningen West. Zij gaan zich samen met de boeren inzetten voor bijvoorbeeld de grutto, veldleeuwerik, kiekendief en vele andere soorten die thuishoren in de provincie Groningen.

Jaarlijks 5 miljoen
Tot en met 2021 wordt jaarlijks zo'n 5 miljoen euro geïnvesteerd in het agrarisch natuurbeheer. Dit bedrag bestaat voor 50 procent uit provinciale geld, het andere deel komt van de Europese Unie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet