NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Dieren en plantensoorten versterken in Overijssel

19 feb 2019

De provincie Overijssel geeft 510.000 euro subsidie voor projecten van inwoners en organisaties om kwetsbare planten en dierensoorten in Overijssel te versterken. Er is een lijst vastgesteld met deze soorten. Initiatieven die zich richten op soorten die ernstig bedreigd worden en waar voor het overleven direct maatregelen nodig zijn kunnen mee doen.

De regeling Soorten op Orde is ingedeeld op specifieke locaties en de kwetsbare soorten die daar voor komen:

Poelen: kamsalamander, boomkikker of knoflookpad,
Erven: kerkuil, steenuil, boerenzwaluw, huiszwaluw, ringmus of grauwe vliegenvanger.
Bosrandzones: kleine ijsvogelvlinder of sleedoornpage.
Heide: adder, bruine eikenpage, bruine vuurvlinder, gentiaanblauwtje en kommavlinder of vetblad.

Deze regeling is een vervolg op twee eerdere regelingen voor het versterken van soorten. Nieuw is dat deze nieuwe regeling gericht is op een beperkt aantal soorten en in bepaalde gebieden. Overigens profiteren ook andere soorten dan die op de lijst van de maatregelen. Bijvoorbeeld bosrandzomen voor de aardbeivlinder zijn ook goed voor andere vlinders, insecten en planten.

Hester Maij, gedeputeerde natuur van Overijssel. “Overijssel is een prachtige, groene provincie. Maar ook al hebben we veel en afwisselende natuur, ook in onze provincie zijn er veel soorten die onder druk staan. Het mooie aan deze regeling is dat we inwoners en organisaties het voortouw laten nemen. Want er is zoveel kennis over en hart voor de natuur in onze samenleving. Daar moeten we gebruik van maken. Op die manier versterken we nog meer de band tussen mens, natuur en zijn omgeving.”

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op: http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@NP3/verbeteren-condities/

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet