NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Diervriendelijke rasters tegen ganzen bij Schildmeer

2 september 2015

In natuurgebied 't Roegwold aan de noordzijde van het Schildmeer in Groningen is een raster van bijna een kilometer lang geplaatst. Het hek moet voorkomen dat jonge ganzen die nog niet goed kunnen vliegen voedsel gaan zoeken in het landbouwgebied. De aanleg van het raster vloeit voort uit het ganzenakkoord (PDF PDF-bestand, 80 KB), dat de provincie, boeren en natuurorganisaties in 2014 hebben ondertekend.

Diervriendelijk
Met het raster wordt op een diervriendelijkere manier geprobeerd om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Het hek heeft op bepaalde afstanden openingen die, behalve tijdens de broedperiode, het gehele jaar open staan. Op deze manier kan het klein wild zich ongehinderd verplaatsen. Het raster is geplaatst door Landschapsbeheer Groningen in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Financiering
De kosten van het raster liggen rond de 10.000 euro. Dit bedrag wordt betaald uit het budget van 150.000 euro dat Provinciale Staten beschikbaar hebben gesteld voor gansvriendelijke maatregelen. De rest van dit budget wordt de komende jaren besteed aan diervriendelijke verjaagmethoden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet