NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Drents-Groningse samenwerkingwerking in uitvoeringsorganisatie Prolander voor landelijk gebied

19 feb 2015

Vanaf 1 maart 2015 werken de provincies Drenthe en Groningen nauw samen wat betreft de uitvoering van beleid in het landelijk gebied. De provincies hebben hiervoor een samenwerkingsverband opgezet dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van natuur- en landschapstaken in beide provincies. Dit is uniek in Nederland.

De nieuwe uitvoeringsorganisatie heet ‘Prolander’ en is opgezet naar aanleiding van de opheffing van de rijksdienst Dienst Landelijk Gebied (DLG) vanaf 1 maart 2015. Het grootste deel van de taken en een groot deel van het personeel van DLG wordt overgenomen door de provincies. Net als DLG zal Prolander zich met name richten op realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (Ecologische Hoofdstructuur), aanpak stikstof (PAS) en de kwaliteit van Natura 2000 gebieden in beide provincies. Vaak wordt dit gecombineerd met andere doelen zoals waterberging, waterkwaliteit, landbouwkundige structuurverbetering en recreatie. Prolander verzorgt voor diverse landinrichtings- en gebiedscommissies onder andere het ruimtelijk ontwerp, de grondverwerving en het project- en procesmanagement bij de inrichting van gebieden.

Impuls landelijk gebied
Vandaag maakten de Drentse gedeputeerden Munniksma en Brink en de Groninger gedeputeerde Staghouwer de nieuwe naam en het logo van Prolander bekend. Ook bekrachtigden zij de prestatie- en dienstverleningsovereenkomsten tussen Prolander en beide provincies. Hierin staan welke werkzaamheden en projecten Prolander in 2015 voor beide provincies gaat uitvoeren. Drenthe en Groningen investeren de komende 15 jaar stevig in natuur en het landelijk gebied. De provincies verwachten dat zij, met de komst van de 76 medewerkers van Prolander, een stevige impuls kunnen geven aan het landelijk gebied en daarnaast zaken beter en efficiënter kunnen regelen.

Ruim 6000 hectare nieuwe natuur in Drenthe en Groningen
De provincie Groningen wil in 2015 de inrichting van 3000 hectare voor het Natuurnetwerk Nederland afronden. Het gaat met name om gebieden in Midden-Groningen, Haren, Westerwolde en het middendeel van het Reitdiepgebied. Als dit klaar is, is het aantal hectare natuur in Groningen bijna verdubbeld.

In opdracht van de provincie gaat de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier dit jaar aan de slag om een plan te maken voor realisatie van nieuwe natuur en waterberging in het gebied. Dit gebeurt in samenwerking met grondeigenaren, bewoners en belanghebbenden.

Ook in Drenthe gaat het om de verwerving en inrichting van ruim 3000 hectare natuur. Voor de provincie Drenthe ligt in 2015 de prioriteit bij de uitvoering van Bargerveen/Schoonebeek, de Oude Willem, de Reest en het ontwikkelen van nieuwe projecten vanuit de Realisatiestrategie Platteland, onder andere in het Drentsche Aa gebied, Hunze, Peizerdiep, Mantingerzand, Oude Diep en Vledder Aa.

Ook zal lopend werk gecontinueerd of afgerond worden. Zo hebben de werkzaamheden in het Dwingelderveld tot doel om een grootschalig aaneengesloten nat heidegebied te maken en worden in dit project omvangrijke maatregelen genomen voor waterberging en verdrogingsbestrijding.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet