NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

EU-wijzer voor provincies

22 mei 2019

Het Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) lanceren de EU-wijzer voor provincies. Op dit informatieplatform staat een overzicht van Europese ontwikkelingen die voor de provincies van belang zijn.

De voor de provincies relevante ontwikkelingen komen uit het werkprogramma van de Europese Commissie.
Voor 2019 zijn dit de dossiers
- energie en klimaat,
- gemeenschappelijk landbouwbeleid,
- water en
- regionaal beleid.
Binnen deze vier thema’s worden de relevante beleids- en wetgevingsinitiatieven van de Commissie besproken.

In de EU-wijzer vindt u wat de status is van een bepaald EU-wetgevingsinitiatief, waar het op toeziet, wie hierover onderhandelen en wat de relevantie is voor Nederland en de provincies. Zo maakt de EU-wijzer voor provincies het voor de provincies makkelijk de ontwikkelingen op deze vier terreinen te volgen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet