NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Eén Informatiepunt voor de Omgevingswet

22 juni 2016

Met groot enthousiasme is op 21 juni de samenwerkingsovereenkomst voor het Informatiepunt Omgevingswet gesloten. Onder luid applaus van tientallen betrokkenen plaatsen twaalf partners hun handtekening. Daarmee is de start bezegeld van het unieke, landelijk informatiepunt dat vanaf 1 oktober 2016 ondersteuning biedt aan professionals van overheden en bedrijven.

‘Het Informatiepunt is het eerste grote, zichtbare product van de Omgevingswet’, zegt Roselie Wijtenburg, projectleider van het Informatiepunt, voorafgaand aan de ondertekening. ‘We zetten daarmee een belangrijke stap op weg naar de invoering van de Omgevingswet. Met de nieuwe wet staan we aan de vooravond van een grote verandering. Alle partners van het Informatiepunt willen daaraan werken en blíjven werken.’

17 miljoen betrokkenen
‘We moeten deze mijlpaal pakken en vieren’, zegt dagvoorzitter Gerd de Kruif, programmamanager invoeringsbegeleiding Omgevingswet. Hij roept enkele hoofdrolspelers naar voren, zoals Ineke van der Hee, directeur van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet. ‘De Omgevingswet omvat 17 miljoen potentiële initiatiefnemers en belanghebbenden’, zegt ze. ‘De invoering ervan is een enorme opgave die we alleen stap voor stap kunnen zetten. Dat moeten overheden zelf doen. We zijn blij dat we met het Informatiepunt kunnen helpen.’

Historische samenwerking
Jacco Schotvanger, manager van InfoMil, spreekt van een historische gebeurtenis. Zijn organisatie vormt mede de kern van het Informatiepunt. ‘Vanwege de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) werken we nu al veel samen’, zegt hij. ‘Maar we hebben de samenwerking nu verbreed en geformaliseerd. Dat is historisch. Het proces om hier te komen is soepel verlopen. Iedereen staat erachter. Je kunt ook bijna niet tegen de samenwerking zijn.’

Met elkaar optrekken
Els van Schie, directeur Milieu en Veiligheid bij Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwoordt het graag krachtiger: ‘We staan niet alleen achter de samenwerking, we willen ook echt samen met elkaar optrekken en van elkaar leren.’ Het RIVM is een van de specialistische helpdesks en publieksloketten die met de overeenkomst een partnerschap aangaan met het Informatiepunt. Ook Commissie voor Milieu Effect Rapportage is zo’n zogeheten IP-partner. Directeur/secretaris Veronica ten Holder ‘We hebben er echt vertrouwen in en zien uit naar het samenwerken.’

Integraler antwoorden
Enthousiaste woorden komen van alle ondertekenaars. Zoals Barto Piersma, directeur Nationale Programma’s bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. ‘We lopen bij vragen van bedrijven altijd tegen grenzen aan van onze eigen kennis. Nu kunnen we hen integraler antwoorden.’ Ook Aart Kooij, manager van Antwoord voor bedrijven, juicht die partnerschap alleen maar toe. ‘Je hebt betrouwbare en ervaren partners nodig om vragen van bijvoorbeeld ondernemers snel en goed te beantwoorden.’ Na een handtekening van alle betrokkenen volgt een groepsfoto en heffen de aanwezigen het glas op een goede samenwerking. ‘Op naar oktober’, zegt Wijtenburg. ‘Ik kan niet wachten om echt aan de slag te gaan.’

Bekende gezichten werken samen in Informatiepunt Omgevingswet
Op het Informatiepunt Omgevingswet vinden overheden en bedrijven straks juridische en praktische uitleg, de onderliggende regelgeving en de implementatie van de Omgevingswet. Ook komen er digitale voorzieningen via het Informatiepunt beschikbaar.

De kern van het Informatiepunt Omgevingswet wordt gevormd door de Helpdesk Bouwregelgeving (BZK) en delen van Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat): Bodem+, Helpdesk Water en InfoMil. Daarnaast vormt het Informatiepunt een partnerschap met diverse specialistische helpdesks en publieksloketten, de zogenoemde IP-partners. Dit zijn Informatie Rijksoverheid, Helpdesk Afvalbeheer, Commissie voor Milieu Effect Rapportage, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Antwoord voor Bedrijven, Kadaster, Inspectie Leefomgeving en Transport, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Staatstoezicht op de Mijnen, Interprovinciaal Overleg/BIJ12 en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Aan de slag met de Omgevingswet

Het Informatiepunt Omgevingswet is opgericht door het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Binnen dit programma werken rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten samen om de implementatie van de Omgevingswet goed te laten verlopen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet