NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eén Nationaal Park voor de hele Heuvelrug

8 sept 2016

De provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht hebben de handen ineengeslagen om te komen tot één Nationaal Park voor de hele Heuvelrug: van Gooimeer tot Grebbeberg. Met deze ambitie gaan de partijen een uitdagend proces in. Tijdens deze bijeenkomst werd ook werd het bidbook ‘Nationale Parken van Wereldklasse’ gepresenteerd. Gedeputeerden Tjeerd Talsma uit Noord-Holland en Bart Krol uit Utrecht spraken hun waardering uit voor de energie en het enthousiasme van de partners in het proces.

Bron van natuur en cultuur
De Heuvelrug, gevormd in de voorlaatste ijstijd, is het op één na grootste bosgebied van Nederland. Samen beslaan de rug en haar flanken circa 40.000 hectare, met afwisselend loof- en naaldbossen, heidevelden en uitgestrekte weiden en cultureel erfgoed. In dit gebied gaan natuur en cultuur van oudsher hand in hand. De status van Nationaal Park geeft aan hoe bijzonder dit gebied is. Een stevige, robuuste groene ruggengraat is cruciaal voor de toekomst van de Gooi en Vechtstreek binnen de provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht.

Proces
Het initiatief om te komen tot een aaneengesloten Nationaal Park komt uit het gebied zelf. Naast het huidige Nationale Park, de provincie Noord-Holland en Utrecht zijn de ondernemers, terrein-beherende organisaties, landgoedeigenaren en gemeentebestuurders van betrokken gemeenten bij het proces betrokken. Om de ambitie te verwezenlijken worden de komende twee jaar gebruikt om een aantal inhoudelijke thema’s als natuurbehoud, recreatie, parkeconomie, organisatie en marketing verder uitgewerkt.

Volgende week wordt het initiatief van het Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl bij het Rijk ingediend als inzending voor de landelijke verkiezing Nationaal Park van Wereldklasse. Deze publieksverkiezing start op 10 oktober. Vanaf dat moment kan iedereen tot 31 oktober ook op Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl stemmen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet