NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste ‘PAS-vergunning’ verleend

10 sept 2015

De provincie Overijssel heeft de primeur voor de eerste Nbwet-vergunning onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sinds de inwerkingtreding van de PAS op 1 juli is er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vergunningaanvragen in te dienen en meldingen te doen. In totaal zijn ruim 1300 vergunningen aangevraagd en 900 meldingen gedaan. Het wachten was op de eerste vergunning die gebruik maakt van de ontwikkelingsruimte die de PAS biedt. Die eer is gevallen aan een agrariër in Overijssel.

Voor invoering van de PAS vond stagnatie plaats in het verlenen van vergunningen, omdat deze zouden leiden tot een toename van de stikstofdepositie in Natura2000-gebieden. In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de uitstoot van stikstof te verminderen, herstelmaatregelen voor natuur te nemen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

In het AO PAS op dinsdag 9 september heeft Staatssecretaris Dijksma een compliment gegeven aan alle partijen die betrokken zijn bij de inwerkingtreding van de PAS. Zij noemt de PAS een mooi voorbeeld dat inmiddels ook in het buitenland met veel belangstelling wordt bekeken. In dit AO is kort ingegaan op de stand van zaken van de PAS. Verschillende partijen zijn tevreden dat de PAS nu in werking is gegaan. Naast verschillende technische vragen hebben de verschillende partijen ook gevraagd naar de speelruimte die provincies hebben. Dijksma bevestigde nogmaals dat provincies, binnen de wettelijke kaders, ruimte hebben om eigen keuzes te maken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet