NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste stappen Regio Deals gezet

20 sept 2019

Ruim een jaar na het afsluiten van de eerste Regio Deals zijn in verschillende regio’s de eerste stappen gezet op het gebied van kwaliteit van leven, leefomgeving en versterking van de economie. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. Met de Regio Deals pakt het kabinet samen met de regio’s opgaven aan die het perspectief van burgers en bedrijven moeten versterken en de brede welvaart in de regio verbeteren.

Een sterke samenleving begint in de regio. Om een impuls te geven aan verschillende gebieden in Nederland stelde het kabinet vanuit het Regeerakkoord 950 miljoen beschikbaar voor de jaren 2018 – 2022. Na een selectie van voorstellen zijn regio’s aan de slag gegaan met lokale opgaven op het gebied van bijvoorbeeld wonen, veiligheid, werken, leren en recreëren. Met een gebiedsgerichte aanpak slaan overheden, bedrijven, bewoners en betrokken organisaties de handen ineen om de problematiek aan te pakken op een manier die past bij die regio. Het versterken van de regio kan het beste gedaan worden door mensen die daar ook leven en werken.

In een aantal regio’s merken bewoners al het een en ander van de gemaakte afspraken. In Rotterdam-Zuid wordt 260 miljoen geïnvesteerd in onder andere werk, wonen en de verbetering van ontwikkelkansen voor kinderen. Zo gaan kinderen vanaf dit schooljaar op 30 scholen in de wijken Feijenoord, Afrikaanderwijk, Hillesluis, Bloemhof, Tarwewijk, Carnisse en Oud-Charlois langer naar school om leerachterstanden weg te werken.

Op 25 oktober, de dag dat de Slag om de Schelde herdacht wordt, opent in Zeeland het vernieuwde bevrijdingsmuseum. Dit bevrijdingsmuseum is na de verbouwing de grootste culturele instelling van Zeeland, waar meer dan 100 vrijwilligers zich voor inzetten. Het museum is een ontmoetingsplek, benadrukt de Zeeuwse identiteit en versterkt het culturele aanbod in de regio en daarmee de toeristische sector.

Het kabinet en de regio’s hebben deze zomer 11 nieuwe Regio Deals gesloten, die inmiddels gestart zijn met de uitvoering. De aanmelding voor de volgende tranche Regio Deals is geopend: voorstellen kunnen tot 1 december aangemeld worden bij RVO.nl. Na sluiting van de inschrijftermijn besluit het kabinet welke voorstellen uitgewerkt worden tot een Regio Deal.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet