NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Einde aan meningsverschil over natuurexperiment

7 juli 2015

Het verschil van inzicht tussen provincie Fryslân en de Gaasterlandse natuurvereniging Bosk en Greide is voorbij. Er moest een antwoord komen op de vraag of het beëindigen van de subsidie voor het Gaasterlandse natuurexperiment terecht was. Beide partijen spraken eerder af dat het een bindend advies was. Uiteindelijk heeft Bosk en Greide geen recht op een beheersvergoeding, zo oordeelde een onafhankelijke arbitragecommissie

De commissie geeft aan dat er geen juridische overeenkomst tussen Gedeputeerde Staten en Bosk en Greide ligt. Daarnaast gaf de ‘Bleker-discussie’ uit 2010 aanleiding om een nieuwe (overgangs)periode in te gaan. Tenslotte is met de toezegging van één miljoen euro, voor drie andere projecten van de vereniging, een flinke inspanning geleverd door de provincie.

Voorbeeldfunctie
Het niet verstrekken van subsidie neemt niet weg dat de provincie bewondering heeft voor het werk van de vereniging. Eerder werd één miljoen euro verstrekt voor drie projecten van Bosk en Greide. Dit betreft de inrichting van een gebied net buiten Sloten. Daar worden natuur- en wandelroutes gemaakt. Daarnaast gaat het om een natuurterrein vlakbij Oudega en een natuurgebied grenzend aan het Rijsterbos.

Einde experiment
Op basis van de uitspraak van de commissie meldt het bestuur van Bosk en Greide het experiment te beëindigen. In feite vervalt een belangrijke taak voor de vereniging. De provincie en de vereniging evalueren gezamenlijk het experiment op korte termijn. Met name op het gebied van de behaalde natuurresultaten. Maar ook is er nadrukkelijk aandacht voor de maatschappelijke en economische leerpunten.

Achtergrond
Bosk en Greide voert een natuurexperiment uit voor agrarisch en particulier natuurbeheer. Dit als alternatieve invulling voor 550 hectare Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De aanleg van nieuwe natuur wordt binnen dit experiment aangestuurd vanuit ‘de streek’. Hierover maakte Bosk en Greide eind jaren negentig afspraken met de provincie en het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Op basis van de oorspronkelijke voorwaarden vond de vereniging dat ze, ook na bezuinigingen van het Rijk, nog recht had op een beheersvergoeding. Sinds de ‘Bleker-discussie’ uit 2010 kwam er minder natuurgeld beschikbaar. Met als gevolg dat er buiten de EHS (waaronder dit experiment) geen beheersubsidie meer wordt verstrekt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet