NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Enig herstel van weidevogels in Overijssel

10 mei 2016

Uit het Weidevogelmeetnet van de provincie Overijssel blijkt dat de jarenlange neerwaartse trend in de aantallen weidevogels in Overijssel tussen 2013 en 2015 voor een paar soorten weidevogels is gestopt.

Op locaties waar door natuurorganisaties en agrarische natuurverenigingen veel wordt gedaan voor weidevogels, blijkt herstel van aantallen weidevogels mogelijk. Maar niet met alle weidevogels gaat het goed. Eerst was het vooral de grutto die in aantallen afnam. Sinds 2000 gaat het echter ook slechter met de scholekster en de wulp.
Het 7e Overijssels Feit beschrijft de ontwikkeling van de aantallen weidevogels vanaf 1994 en gaat in op de oorzaken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet