NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Erfgoedhuis Zuid-Holland en het Zuid-Hollands Landschap werken samen.

20 feb 2015

De officiële start van de samenwerking werd feestelijk gevierd in een bunker in het Vinetaduin in Hoek van Holland. Landschap en Erfgoed Zuid-Holland zijn belangrijke partners van de provincie Zuid-Holland als het gaat om behoud van erfgoed en aanleg en onderhoud van natuur en landschap.
Toekomst

Gedeputeerde Han Weber: "De samenwerking heeft goed vorm gekregen. Dit zorgt voor efficiënt gebruik van middelen en kennis. In de toekomst zou Landschap en Erfgoed Zuid-Holland zich moeten ontwikkelen tot een soort trustmaatschappij die projecten natuur en erfgoed aanjaagt en dichter bij de mensen brengt. De inzet van vrijwilligers vindt de provincie belangrijk. De vrijwilligersorganisatie De Groene Motor heeft een mooi plekje gekregen onder het samenwerkingsverband." Via het aanreiken van een paar werkhandschoenen gaf hij de symbolische aftrap van de vrijwilligersgroep Vinetaduin. De vrijwilligers starten dit voorjaar met maatregelen om de toegankelijkheid van de bunkers en de beleefbaarheid te vergroten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet