NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Europese steun voor vergroening Brabantse bedrijventerreinen

18 jan 2016

Per januari 2016 profiteren 4 projecten in Noord-Brabant van het Interreg-project ‘2B Connect’: de Automotive Campus in Helmond, het Ringselven nabij Budel(-Dorplein), de bedrijventerreinen in Reusel-De Mierden (De Kleine Hoeven) en Bladel (De Sleutel).

De provincie Noord-Brabant en haar Vlaamse partners leveren hiervoor in samenwerking met de Universiteit van Wageningen, kennis, netwerken en expertise.
Het vergroenen van bedrijfsterreinen sluit rechtstreeks aan bij de uitkomsten van de recente klimaattop in Parijs en bij de biodiversiteitsstrategie van de Europese Commissie. Het samenbrengen van natuur en economische bedrijvigheid is ook één van de doelen uit het bestuursakkoord van de provincie.

Financiële steun
De Europese Commissie stelt in totaal ruim € 3 miljoen beschikbaar (cofinanciering) om 70 bedrijventerreinen in de Vlaams-Nederlandse grensstreek te vergroenen. Daarvan komt ruim 6 ton bij de Brabantse projecten terecht. Overheid, ondernemers en onderwijs trekken hierin zoveel mogelijk samen op, zodat ook innovatieve oplossingen zoveel mogelijk kans krijgen.

Groene golf
Steeds meer gemeenten en bedrijven willen hun terreinen natuurgericht en aansluitend op het omliggende landschap inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat, speelt een belangrijke rol als (grensoverschrijdende) natuurverbinding, en sluit zo aan op het Brabants Natuurnetwerk dat volop in ontwikkeling is. Bovendien zorgen planten en bomen voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename werkomgeving. ‘2B Connect’ helpt bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen aan de nodige kennis en (financiële) ondersteuning om meer natuurgericht te werken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet