NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Expertisecentrum 'Kwaliteit van Ruimtelijke Data' opgericht

29 juni 2015

Dit voorjaar is het expertisecentrum voor Kwaliteit van Ruimtelijke Data opgericht door Alterra Wageningen UR. Nu overheden steeds vaker databestanden publiek maken wil Alterra met het expertisecentrum actiever klanten helpen en adviseren bij vragen over datakwaliteit. De focus van het expertisecentrum ligt op “Fitness for Use”, dus de bruikbaarheid van ruimtelijke data.
mailen

De opkomst van Open Data en Big Data maakt het steeds belangrijker om de bruikbaarheid van bestanden te bepalen. Hèt selectie criterium om een dataset te gebruiken is de kwaliteit van de data: voldoet het aan de behoefte van de gebruiker? De kwaliteit van data wordt daarom steeds belangrijker en er zijn veel initiatieven om de kwaliteit te beschrijven.

Beschrijvingen van datakwaliteit zijn vaak slecht vindbaar en moeilijk te doorgronden voor de eindgebruikers. Kwaliteitskenmerken worden door producenten van gegevenssets in technische termen beschreven in metadatasets die vaak moeilijk te begrijpen zijn voor gebruikers. Anderzijds is het voor producenten van open data vaak lastig om te bepalen wie nu eigenlijk de belangstellende gebruikers zijn, wat hun wensen zijn en hoe daar in de beschrijving van de kwaliteit van de gegevens-set op aangesloten kan worden. Data moet “fit for use” zijn, maar het is vaak niet duidelijk wat de “use” dan is. Het expertisecentrum richt zich op de methodiek om dat te doen vanuit de gebruikswens en om de communicatie tussen gebruiker en producent te verbeteren. Dat is nuttig voor zowel producenten, als voor gebruikers van open data.
Langdurige aandacht

De kwaliteit van ruimtelijke data is altijd al een speerpunt geweest voor Alterra. In de afgelopen jaren is een flink track record opgebouwd met projecten op dit gebied, zoals voor het Kadaster en het Ministerie van Economische Zaken. Ook zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en werden wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Meer informatie over recente projecten kunt u vinden op pagina 'Kwaliteit van ruimtelijke data' van het expertisecentrum.
Multidisciplinair team

Contactpersoon is dr. Wies Vullings (expertise: geo-informatiekunde). Verder zijn betrokken:
drs. Marcel Meijer (kwaliteitstooling),
ir. Onno Roosenschoon (informatie- en content management systemen),
ir. Martijn Boss,
drs. Maarten Storm en
ir. Frans Rip (alle drie: geodata management)
ir. Jandirk Bulens (geo-informatiekunde) en
ir. Gerard Hazeu (remote sensing)

Expertise op het gebied van de ruimtelijke statistiek wordt bijgedragen door
dr. Dick Brus,
dr. Martin Knotters en
drs. Dennis Walvoort

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet