NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra 3 miljoen voor Marker Wadden

20 sept 2016

Gedeputeerde Staten van Flevoland stellen in de Zomernota aan Provinciale Staten voor om een extra bijdrage van € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 1e fase van de Marker Wadden. Onder voorwaarde dat andere partijen ook bijdragen. Gedeputeerde Staten gaan ervan uit dat andere partijen worden gestimuleerd om bij te dragen als de provincie Flevoland dat ook doet. De Marker Wadden dragen bij aan versterking van de natuur en recreatie in het Markermeer. Het gebied maakt tevens onderdeel uit van het Nationaal Park Nieuw Land. De realisatie van de gehele 1e fase bedraagt maximaal 750 hectare eiland en 500 hectare onderwaternatuur ter waarde van € 75 miljoen.

Nieuw land steekt kop al boven water
Inmiddels is de aanleg van de 1e fase Marker Wadden al mooi op weg. Het nieuwe land, het hoofdeiland van 250 hectare met haven en wandelpaden, komt al boven water. De financiering van de volledige 1e fase is nog niet rond. Er ontbreekt nog € 20 miljoen om de volgende eilanden van het ontwerp te kunnen realiseren. Natuurmonumenten benadert daarom nieuwe partijen, maar ook reeds betrokken partijen waaronder het rijk. Dit om een aanvullende bijdrage te leveren aan de 1e fase Marker Wadden. Ook de provincie Flevoland is benaderd met het verzoek om een aanvullende bijdrage.

Marker Wadden onderdeel Nationaal Park
Voor het combineren van natuur en recreatie is het van belang dat het archipel groot genoeg wordt. Deze combinatie past goed bij de benadering waarin economie en ecologie elkaar versterken. Als de 1e fase niet volledig wordt uitgevoerd, zal het recreatief programma naar beneden worden bijgesteld. Marker Wadden maakt onderdeel uit van het in ontwikkeling zijnde Nationaal Park Nieuw Land. Het niet-volledig ontwikkelen van de 1e fase Marker Wadden heeft daarmee ook een effect op het slagen van de ontwikkeling van het Nationaal Park.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet