NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Faunapassages evalueren via wildspotter.nl

18 april 2016

Vele honderden faunapassages zijn aangelegd, maar werken ze ook? Bekijk het zelf! De provincie Overijssel en Arcadis hebben de website www.wildspotter.nl ontwikkeld, waarop camerabeelden van wildtunnels en ecoducten online worden gedeeld. Met hulp van inwoners en belangstellenden gaat de provincie analyseren welke dieren in Overijssel van de faunapassages gebruik maken.

Onderzoek naar gebruik
Afgelopen jaren heeft de provincie Overijssel honderden faunapassages gerealiseerd. De buizen onder de weg door of ecoducten over de weg heen worden elke nacht gebruikt door verschillende dieren, zoals marters, dassen, otters, reeën en vossen. Het doel van deze passages is de verkeersveiligheid voor mens en dier te verhogen en natuurgebieden met elkaar te verbinden. Om te testen of deze passages ook daadwerkelijk gebruikt worden, worden ze onderzocht met behulp van cameravallen. Dit levert vele prachtige beelden op!

Kijk mee en doe mee!
Deze beelden deelt de provincie met het publiek via de speciale website www.wildspotter.nl. Hiermee krijgen inwoners en andere belangstellenden een beeld van de dieren die leven in Overijssel en hoe faunapassages werken.

Bezoekers van de website worden ook gevraagd aan te geven welk dier zij denken dat op het beeld zichtbaar is. Het analyseren van de beelden kost normaal veel tijd. Door dit samen met inwoners en belangstellenden te doen wordt het uitvoeren van monitoring aantrekkelijker. Door de vele antwoorden worden de beelden via ‘crowd sourcing’ geanalyseerd en het vergroot de kennis over en betrokkenheid bij faunapassages.

Breed inzetbaar
De provincie Overijssel zet wildspotter niet exclusief in voor haar eigen grondgebied. Ook andere provincies, natuurbeheerders en bijvoorbeeld onderzoeksbureaus kunnen hier gebruik van maken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet