NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Faunatunnels dagelijks gebruikt door otters

20 feb 2015

Otters maken in de provincie Overijssel dagelijks gebruik van tunnels om gevaarlijke wegen te vermijden. Dit blijkt uit onderzoek naar de werking van zestig faunapassages door ARCADIS in opdracht van de Provincie Overijssel.

ARCADIS monitorde het afgelopen jaar de werking van zestig faunapassages in de provincie Overijssel. Het ging om kleine faunatunnels, looprichels onder bruggen en grote ecoducten. Met behulp van cameravallen zijn alle dieren die afgelopen najaar gebruik maakten van de passages vastgelegd. Op de beelden van faunapassages langs de N334 en de N762 is te zien hoe otters de tunnels dagelijks gebruiken en de gevaarlijke wegen vermijden.

Eind vorig jaar kwam de otter vaak in het nieuws omdat er tientallen werden doodgereden in het verkeer. Op de nu vrijgegeven beelden is te zien dat de otter de faunapassages in Overijssel gebruikt en dat we dus op de goede weg zitten. Het aanleggen van faunatunnels kan dus effectief zijn. Veel dieren in Nederland zijn afhankelijk van dagelijkse en seizoensgebonden migratie. Door ons dichte wegennet is er een grote kans dat overstekende dieren worden aangereden. Als tegenmaatregel plaatst de Provincie Overijssel rasters en worden faunapassages aangelegd. De rasters leiden de dieren naar de passages met een veilige oversteek als gevolg.

Het doel van faunapassages is natuurgebieden te verbinden en de verkeersveiligheid te verhogen. Uit de inspectie met cameravallen blijkt dat het grootste deel van de passages goed functioneert. Uit de beelden van de afgelopen najaarsmonitoring blijkt dat zo’n twintig soorten de passages gebruiken. We hebben reeën, dassen, otters, boommarters en andere kleine zoogdieren en amfibieën gezien. In het najaar van 2015 worden opnieuw zestig locaties gemonitord.

Een klein deel van de faunapassages functioneert niet optimaal. Voorbeelden van knelpunten zijn wateroverlast, het dichtgroeien van de tunnelingang, het inspoelen van grond en blad of een slechte aansluiting met de omgeving. Faunapassages zijn kunstmatige structuren die beheerd en onderhouden dienen te worden. Regelmatige controle is daarom vereist.

Een aantal migratieknelpunten moet nog worden opgelost. Dit jaar pakt Overijssel zeker vijf locaties in Noordwest-Overijssel aan. Hier worden rasters en faunapassages aangelegd. De provincie blijft actief zoeken naar knelpunten en maatregelen uitvoeren om het leefgebied van otters en andere dieren verder te ontsnipperen en de verkeersveiligheid te vergroten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet