NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Feestelijke start agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland

2 feb 2016

Arie Stuivenberg, gedeputeerde provincie Flevoland, en Coby Dekker – van den Berg, voorzitter Flevolands Agrarisch Collectief, hebben donderdag 28 januari 2016 het startschot gegeven voor het vernieuwde agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland. In een zaal vol geïnteresseerde agrariërs, natuurbeschermers, beleidsmedewerkers en politici werd een toast uitgebracht op deze nieuwe samenwerking.

Doelgericht en efficiënt blijven werken
In de afgelopen jaren is gewerkt aan een doelgerichter en efficiënter agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Doelgerichter door de specifiekere inzet op (inter-)nationale verplichtingen/doelen voor de natuur in de daarvoor geschikte gebieden. En efficiënter door het oprichten van het Flevolands Agrarisch Collectief. Dit collectief werkt professioneel en heeft de verantwoordelijkheid in het opstellen en uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer op gebiedsniveau. Zij heeft het beheer over de provinciale subsidie, die toegekend is voor een ecologisch goed onderbouwd gebiedsplan.

Samen werken aan maatschappelijke doelen
In de paneldiscussie onder leiding van Henk Noome met Jan Groot (deelnemende agrariër), Ton Leijten (bestuur waterschap Zuiderzeeland) en Ruben Kluit (ecoloog Natuurmonumenten) is er gesproken over de successen en dromen. In de discussie met de zaal is vooruitgekeken naar het gezamenlijk werken aan maatschappelijke doelen op het gebied van natuur, water en recreatie in relatie tot de agrarische bedrijfsvoering. Het echte werk gaat nu beginnen!

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet