NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Film over de Biesbosch in de bioscoop

23 sept 2015

Het succes van de film Nieuwe Wildernis leidde tot veel nieuwe bezoekers aan de Oostvaardersplassen. De opvolger, Holland, natuur in de delta, is gefilmd in de Biesbosch en komt 24 september in de bioscoop.

Het succes van de Nieuwe Wildernis leidde tot veel nieuwe bezoekers aan de Oostvaardersplassen. De opvolger, Holland, natuur in de delta, is gefilmd in de Biesbosch en komt 24 september in de bioscoop trailer. Op 12 en13 september wordt in het Biesbosch MuseumEiland het lespakket bij de film gelanceerd.

Gratis lespakket
Het nieuwe lespakket bij de film 'Holland Natuur in de Delta' brengt schoolkinderen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs in contact met de waterrijke natuur. De provincie heeft financieel bijgedragen aan het lespakket om leerlingen hiermee meer te interesseren voor de Brabantse natuur zodat zij er vaker op uit gaan. Het wordt gratis aangeboden aan alle Nederlandse scholen in basis- en voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op www.hollanddefilm.nl

Boost voor de Biesbosch
De film 'Holland Natuur in de Delta', is voor een groot deel in de bijzondere natuur van de Biesbosch gefilmd. Als de film en het lespakket succesvol zijn zorgt dat voor meer bezoekers aan de Biesbosch en ander natuurgebieden. Samen met andere activiteiten geeft dat een impuls aan de werkgelegenheid in de gehele Biesboschstreek. Op de website van VisitBrabant staan regelmatig promotieacties voor Biesboschbezoekers.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet