NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Flevoland in hoger beroep zaak afschot edelherten

19 dec 2019

De provincie Flevoland gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland over de opdracht tot afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. In het besluit van 19 november 2018 heeft de voorzieningenrechter het verzoek om voorlopige voorziening tegen de opdracht afgewezen. 14 november 2019 heeft de bestuursrechter te Lelystad besloten om de opdracht afschot edelherten te vernietigen. Na dit besluit hebben Gedeputeerde Staten zich zorgvuldig over de zaak gebogen. De uitspraak brengt juridische onzekerheid met zich mee over het beleidskader.

Gedeputeerde Michiel Rijsberman: 'We willen voorkomen dat deze uitspraak doorwerkt naar andere onderdelen binnen het beleidskader. Als Gedeputeerde Staten hebben we besloten om hoger beroep aan te tekenen om deze onzekerheid weg te nemen. Het is aan de rechtbank om de verdere procedure te bepalen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet