NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Flevoland luidt nieuwe fase Nieuwe Natuur in

16 dec 2014

Provinciale Staten van Flevoland hebben woensdag 17 december besloten welke projecten met middelen uit het programma Nieuwe Natuur gerealiseerd mogen worden. Daarmee is de weg vrij om op tal van locaties in Flevoland nieuwe natuur te ontwikkelen.

Met het besluit is een groot deel van de ingediende projectinitiatieven daadwerkelijk gehonoreerd. Deze nieuwe fase begint met het sluiten van concrete realisatieovereenkomsten om afspraken vast te leggen over de te maken natuur, vergunningverleningstrajecten, samenwerking met andere partijen, fasering en financiële bijdrage. De verwachting is dat medio 2015 de eerste overeenkomsten kunnen worden ondertekend en dat kan worden gestart met de realisatie van nieuwe natuur op 14 locaties in Flevoland.

Provinciale Staten (PS) hebben het GS-voorstel over de toewijzing van middelen aan de projecten ongewijzigd overgenomen. Daarmee is voor veel projectindieners de mogelijkheid dat hun idee werkelijkheid wordt, een stap dichterbij gekomen. Wanneer het lukt om voor de mix van grote robuuste projectvoorstellen en de iets kleinschaliger initiatieven tot realisatieovereenkomsten te komen, zal de provincie in de loop van de komende jaren een aantal prachtige natuurgebieden rijker zijn.

'Reservebank'
Het besluit houdt ook in dat een aantal projecten die op dit moment niet gehonoreerd kunnen worden op een (flexibele) reservebank worden plaatsen. Wanneer blijkt dat er programmamiddelen overblijven (bijvoorbeeld doordat de financiële buffer van het programma niet hoeft te worden aangesproken, of wanneer een gehonoreerd project onverhoopt geen doorgang vindt), kan een reservebankproject alsnog in aanmerking komen voor realisatie via het programma Nieuwe Natuur.

Ook realiseerbaar buiten het programma om
Voor enkele projecten is geconstateerd dat ze ook buiten het programma Nieuwe Natuur om gerealiseerd kunnen worden. Daarom wordt daaraan vanuit het programma Nieuwe Natuur geen bijdrage toegekend, maar gaat de provincie wel waar mogelijk met de projectindieners op zoek naar realisatie via een andere route.

Twee moties
Aan GS zijn via twee aangenomen moties enkele verzoeken gedaan. In februari zullen PS geïnformeerd worden over hoe aan de eerste motie invulling wordt gegeven.

Wat de besluitvorming van PS betekent voor de afzonderlijke projectinitiatieven, is terug te vinden in de interactieve kaart ( www.flevoland.nl/nieuwenatuur/projectvoorstellen ) op onze website.

Meer informatie over (de voortgang van) het programma Nieuwe Natuur: www.flevoland.nl/nieuwenatuur

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet