NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

(adv.)           
Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

GS: 'Natuurnetwerk Zeeland in 2027 af'

16 november 2014

De provincie Zeeland wil voor 2027 nog ruim 1100 hectare nieuwe natuur realiseren.Daarmee is het Natuurnetwerk Zeeland (voorheen de ecologische hoofdstructuur) af, aldus Gedeputeerde Staten.

De verdere natuurontwikkeling vormt een cruciaal onderdeel in het bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015. Andere belangrijke pijlers uit dat plan zijn (agrarisch) natuurbeheer, bescherming en natuurherstel. Maar ook de beleving van die natuur moet worden geborgd, vindt het college. Doelstelling is dat 80 procent van de gebieden toegankelijk is en er ook wordt bijgedragen aan wandelnetwerken, boerenlandpaden, het Nationaal Park Oosterschelde en samenwerking met de VVV Zeeland.

Decentralisatie
Door de decentralisatie van het Rijksbeleid is de provincie volledig verantwoordelijk geworden voor het natuurbeleid binnen haar grenzen. Het college wil daarvoor met dit beleidsplan 19,9 miljoen euro uittrekken. Iets minder dan de helft van die investering komt uit de Rijksbijdrage in het provinciefonds. De resterende 10,2 miljoen moeten uit eigen zak komen en van bijdragen van derden.

Wat de aanleg van nieuwe natuurgebieden betreft, wordt volgend jaar in ieder geval nog flink op de rem getrapt. Projecten die al in de 'pijplijn' zitten, worden nog afgerond, maar daarnaast zal 'zeer terughoudend worden omgegaan met de verdere realisatie', aldus GS.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet