NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gaasterlandse Séfonsterpolder krijgt meer natuur

1 nov 2016

De inrichting van natuur in Gaasterland gaat verder. De Séfonsterpolder bij Rijs verandert van landbouwgrond in natuur. Dit omdat de polder onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur. Op 1 november benoemde Gedeputeerde Staten de gebiedscommissie. Hierin zitten vertegenwoordigers uit de streek met verstand van natuur en landbouw.

De gebiedscommissie adviseert de provincie over de inrichting van de polder. De commissie heeft nieuwe leden, maar ook een nieuwe onafhankelijk voorzitter: Sicko Heldoorn. “Mooi dat dit prachtige bosrijke gebied in het zuidwesten van de provincie er natuur bij krijgt. Het is van belang dat de mensen in de streek zich hier ook bij betrokken voelen. De commissie kan daar een waardevolle rol in spelen. De vertegenwoordigers uit de streek vinden beheer van natuurgebieden door landbouwers gewenst”, aldus de nieuwe voorzitter.

Inrichting van de Séfonsterpolder
De Séfonsterpolder is 25 hectare groot en ligt aan de oostkant van het Rijsterbos. In de zone rond het Rijsterbos komen bosranden. Daarmee komt er een minder scherpe overgang tussen bos en het aangrenzende landbouwgebied. Deze bosranden zorgen voor de komst van meer bijen, hommels, vlinders en zangvogels. Verder van het bos af komen natte graslanden die niet bemest worden. Hierdoor ontstaan er meer bloemrijke weilanden met plantensoorten zoals rode klaver en de scherpte boterbloem. Ook moet het gebied meer libellen, kikkers, padden en watersalamanders aantrekken.

Recreatie
Niet alleen de natuur profiteert van deze inrichting, ook omwonenden en recreanten kunnen straks genieten van het gebied. Zo wordt in de plannen gehoor gegeven aan de wens van het gebied om menpaden aan te leggen.

Ecologische Hoofdstructuur
De Séfonsterpolder maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit is een landelijk netwerk van natuurgebieden.

Vervolg
Na dit besluit van Gedeputeerde Staten volgen er nog een paar stappen voordat eind 2017 de schep in de grond kan. Zo moet de gemeente de bestemming van het gebied nog wijzigen van een agrarische bestemming naar natuur. Daarna volgt het inrichtingsplan waar belanghebbenden op kunnen reageren. De werkzaamheden zijn medio 2018 klaar.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet