NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum schept ruimte voor economische ontwikkeling

4 jun 2015

Er ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling omdat Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum meer ruimte creëert dan noodzakelijk is voor de waterveiligheid. Als de aannemer aan de slag gaat met de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen bedrijven in het gebied van deze ontwikkelingsruimte gebruik maken.

Dat geeft hun de mogelijkheid om te bouwen of uit te breiden in een gebied waarin het slechts onder voorwaarden mogelijk is een Waterwetvergunning te krijgen. De regeling waarmee de ontwikkelingsruimte ter beschikking komt, is formeel door GS vastgesteld.

Balans tussen hoogwaterveiligheid en economische ontwikkeling
In de afgelopen eeuwen hebben particulieren, bedrijven en overheden veel ruimte aan de Maas onttrokken voor bijvoorbeeld wegen, bedrijfsgebouwen of woningen. De overstromingen in 1993 en 1995 hebben echter duidelijk gemaakt dat de Maas die ruimte nodig heeft om bij hoogwater goed af te kunnen voeren.

Naar aanleiding van de hoogwaterproblematiek wordt ingezet op ruimte voor de rivier. Daarom gelden sinds 1996 beperkingen aan het bouwen in het stroomvoerende en bergende deel van de Maas. In het plangebied van de gebiedsontwikkeling bestond echter de wens om economische ontwikkelingen te realiseren rond de Maas. Omdat de ruimte langs de Maas schaars is moet er zuinig mee worden omgegaan: het vinden van een balans tussen hoogwaterveiligheid en economische ontwikkeling was in dit rivierengebied een echte uitdaging.

In het kader van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum worden de komende jaren twee hoogwatergeulen aangelegd en wordt de Oude Maasarm gereactiveerd. Deze rivierverruimende maatregelen leiden tot aanzienlijk meer ruimte in het stroomvoerende deel van de Maas. Ook in het bergende deel ontstaat ruimte. Een deel van die ruimte kan worden gebruikt voor economische initiatieven.

Regeling ontwikkelingsruimte
De ontwikkelingsruimte die ontstaat als gevolg van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum bestaat in eerste instantie uit twee delen. Deel 1 is gereserveerd voor initiatieven die in een eerder stadium via het initiatievenloket kenbaar zijn gemaakt en is gedurende drie jaar exclusief voor deze initiatieven gereserveerd. Deel 2 bestaat uit aanvullende ontwikkelingsruimte voor (nieuwe) initiatieven in het stroomvoerende en bergende deel van de Maas. Na 3 jaar worden de twee delen samengevoegd. De regeling heeft in beginsel een duur van 10 jaar.

Voor meer informatie over de regeling kunt u terecht op http://www.ooijen-wanssum.nl/.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet