NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Gelderland koploper in werken met Omgevingswet

18 dec 2014

De provincie Gelderland is, vanwege de manier waarop de provinciale Omgevingsvisie tot stand kwam, genomineerd voor de Nu al Eenvoudig Beter Trofee. Omdat de provincie haar inwoners al heel vroeg bij de ruimtelijke visie heeft betrokken, de regels eenvoudiger heeft gemaakt en overbodige regels heeft geschrapt, heeft Gelderland volgens gedeputeerde Josan Meijers goede redenen de trofee ook daadwerkelijk in de wacht te slepen.
Stripverhaaltje bij Nu al eenvoudig beter trofee; bron provincie Gelderland'De provincie Gelderland werkt al sinds 2011 in de geest van de komende Omgevingswet. Gelderland is dus met recht koploper in de nieuwe manier van beleid maken' vindt Josan Meijers. 'In de Omgevingsvisie is een veelheid aan provinciale plannen op het gebied van ruimte, water, milieu en mobiliteit samengebracht en geactualiseerd. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende regels in de Omgevingsverordening. Ook deze zijn samengebracht en vereenvoudigd in één verordering. Eén plan, één regeling, precies zoals de nieuwe Omgevingswet straks - in 2018 - van ons vraagt.'

Nu Al Eenvoudig Beter Trofee
De wet- en regelgeving op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren is ingewikkeld en sluit niet aan bij de praktijk. Daarom werkt het rijksprogramma Eenvoudig Beter aan het vereenvoudigen en bundelen van het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Naar verwachting kan deze 2018 in werking treden. Het project waarin in 2014 al het meest in de geest van de Omgevingswet is gewerkt, verdient een trofee. Welk project is dat? Stemmen kan tot 16 januari op omgevingswet2014.nl. 'Nu al Eenvoudig Beter' wordt georganiseerd door de rijksoverheid en ondersteund door het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen.

Radicale breuk
'De manier waarop de Gelderse Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening tot stand zijn gekomen, is een radicale breuk met hoe provinciale plannen in het verleden werden gemaakt' zegt gedeputeerde Meijers. 'We hebben niet van te voren een concept gemaakt waarop inwoners en organisaties konden reageren. Nee, we zijn blanco begonnen. Het vertrekpunt bij het maken van de Omgevingsvisie zijn de maatschappelijke opgaven die in gesprekken met andere overheden, organisaties, ondernemers en inwoners zijn benoemd en gedeeld. Van de Omgevingsvisie gaat een kwart over wateronderwerpen. We hebben de drie waterschappen in Gelderland gevraagd mee te schrijven aan het waterbeleid. Provincies houden zich daarbij primair bezig met de ‘wat’-vraag: de doelen en de waterschappen met de ‘hoe’-vraag: de maatregelen.'

Gelderland gewoon
'Aanvankelijk werkten we onder de noemer 'Gelderland anders' aan de Omgevingsvisie, om onze nieuwe werkwijze te benadrukken. Van die term nemen we afscheid. De bestuursstijl waarin de provincie open en op basis van gelijkwaardigheid met anderen aan plannen werkt, is namelijk helemaal niet meer anders. Het is gewoon dé manier waarop de provincie Gelderland werkt.'

Partnerschap = meesterschap
'Ik ben heel trots op de Omgevingsvisie die er nu ligt', zegt gedeputeerde Meijers. 'Dat is geen star, in beton gegoten plan voor de komende tien jaar. Nee, het is een gedeelde, levende visie die jaarlijks geactualiseerd wordt - uiteraard in samenspraak met onze partners. Door alle provinciale beleidsplannen te bundelen is op elke plek in de provincie direct zichtbaar welke elementen relevant zijn voor initiatieven. En de Omgevingsvisie is digitaal, dus geen gezoek in een grote stapel losse plannen. Doordat het beleid samen tot stand werd gebracht, is er ook al meer begrip voor de concrete vragen die spelen.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet