NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelders burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’ afgewezen

26 mei 2016

Een meerderheid van Provinciale Staten van Gelderland vindt dat de provincie niet over de jacht gaat. Daarom werd het ingediende burgerinitiatief om de hobbyjacht te verbieden ongeldig verklaard. De Staten baseerden zich hierbij op de brief van staatssecretaris Van Dam waarin hij klip en klaar aangeeft hoe de verhoudingen liggen. PS trokken de conclusie dat de initiatiefnemers met hun voorstel naar de Tweede Kamer moeten. Daar ligt de bevoegdheid om de wetgeving aan te passen.

Drie provincies wel
Het instrument burgerinitiatief wordt door alle fracties serieus genomen, evenals het onderwerp hobbyjacht. Partijen wilden echter voorkomen dat er, door het initiatief nu geldig te verklaren en het in een volgende Statenvergadering te bespreken, valse verwachtingen zouden worden gewekt bij de indieners. Of, om in de woorden van één van de fractiewoordvoerders te spreken, ‘we moeten ze niet blij maken met een dode mus’. Drie provincies (Zuid Holland, Limburg en Overijssel) hadden het burgerinitiatief eerder al geldig verklaard. Dat leidde in eerste instantie tot verwarring omdat regelingen over de jacht landelijk zijn. In de discussie werd echter al snel duidelijk dat deze provincies hun besluit hadden genomen voordat de brief van Van Dam op tafel lag.

Verordening evalueren
De Gelderse Staten willen de verordening op het burgerinitiatief uit 2003 waarin de eisen zijn opgenomen waaraan een burgerinitiatief moet voldoen, nog eens tegen het licht houden. Geen van de ingediende initiatieven heeft het tot nu toe gehaald. Er zal bekeken worden of het instrument nog past bij de realiteit en bij wat de provincie wil met haar inwoners.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet