NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelderse gebieden voor winterrust ganzen en boeren een vergoeding

2 feb 2016

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben rustgebieden voor overwinterende ganzen aangewezen. In deze gebieden worden trekganzen niet verontrust tussen 1 november en 1 april en krijgen eigenaren de schade daarvan 100% vergoed. De rustgebieden vervangen de foerageergebieden.

Toeslag per schadehectare
Het aanwijzen van de rustgebieden maakt onderdeel uit van de Gelderse ganzenaanpak om winterganzen rust te bieden en de economische schade van overzomerende ganzen aan te pakken. De rustgebieden zijn graslanden waar nu al winterganzen verblijven, dichtbij slaapplaatsen en groter dan 500 hectare. De provincie Gelderland vergoedt de ganzenschade in deze gebieden volledig. Bovendien ontvangen eigenaren een toeslag van €50 per schadehectare en wordt de schade in de rustgebieden automatisch getaxeerd.

Faunafonds voert uit
De uitvoering van deze vergoeding ligt bij het Faunafonds. De concept-begrenzing heeft ter inzage gelegen van 14 oktober tot 25 november 2015.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet