NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelderse vereenkomsten over natuur, klimaatverandering en verdroging

27 feb 2015

De provincie Gelderland en de drie Gelderse waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe en Rivierenland willen de natuur versterken, de gevolgen van klimaatverandering opvangen en verdroging tegengaan. Tussen 2016 en 2022 is ruim 35 miljoen euro uitgetrokken om deze doelen te realiseren. De samenwerkingsovereenkomsten met de waterschappen betekenen een belangrijke impuls voor Gelderland.

De overeenkomsten met de waterschappen leiden tot het uitvoeren van de noodzakelijke maatregelen aan het watersysteem om de PAS mogelijk te maken:

ca 400 hectare verdrogingsherstel en inrichting natuur;
40 vispassages die barrières voor de vismigratie opheffen;
ruim 50 ha. beekherstel t.b.v. de Kaderrichtlijn Water;
het realiseren van verbindingszones;
en een innovatief project dat ten doel heeft om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater.

Extreme klimaatomstandigheden
Door de samenwerking wordt in Gelderland de komende jaren werk gemaakt van het klimaat robuust inrichten, waardoor stedelijk gebied, landbouw en natuur beter bestand zijn tegen extremere klimaatomstandigheden. Het betekent ook dat in gebieden waar bijvoorbeeld nieuwe natuur ontstaat, toerisme en recreatie een impuls krijgen.

Vervolg samenwerking
De samenwerkingsovereenkomsten bieden mogelijkheden voor aanvullende afspraken gedurende de looptijd en zijn een vervolg op de al eerder ingezette samenwerking. Die samenwerking leerde dat op deze manier niet alleen goedkoper en efficiënter gewerkt kon worden, maar dat de resultaten vaak een meerwaarde voor burgers verkregen. De Gelderse natuur is samen met het landschap heel belangrijk voor de inwoners. Variatie in soorten, beleving en gebruik zijn daarin de sleutelwoorden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet