NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geslaagde actie van de Groene Brigade

29 febr 2016

De Groene Brigade van de Provincie Limburg heeft een 75-jarige duivenmelker uit Neer op heterdaad betrapt met een vangkooi voor roofvogels. De Groene Brigade kwam de man op het spoor na een schriftelijke melding aan de Provincie Limburg over zijn illegale praktijken. Na contact met het Openbaar Ministerie stelde de Groene Brigade een onderzoek in.

Controle
Bij een controle bleek dat op het perceel van de man een vangkooi voor roofvogels met een postduif als lokvogel stond opgesteld. Ook trof de brigade een vangkooi voor houtduiven en een strik voor het vangen van konijnen aan. De verdachte heeft alle feiten bekend. Hij verklaarde dat hij last heeft van roofvogels die zijn duiven vangen, van houtduiven die massaal in de bomen op zijn perceel overnachten en van konijnen die holen graven. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

Groene Brigade
De Groene Brigade van de Provincie Limburg is sinds eind 2006 actief en bestaat uit zes buitengewone opsporingsambtenaren. Die zien vooral toe op de kwaliteit en leefbaarheid in het buitengebied. De aandachtspunten van de Groene Brigade richten zich onder meer op het dumpen van afval, illegale verbouwingen, (vis)stroperij en recreatiedruk. De brigade is het aanspreekpunt voor recreanten, lokale overheid, terreinbeheerders en grondgebruikers.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet