NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gezamenlijk toezicht tegen overlast in buitengebied Utrecht

7 okt 2016

Ruim veertig organisaties ondertekenden op 7 oktober 2016 het convenant ‘Optreden op elkaars grondgebied’. Dit houdt in dat buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) voortaan op andermans grondgebied mogen opereren. Dat maakt het toezicht in het buitengebied van de provincie Utrecht effectiever en efficiënter.

Overlast door bijvoorbeeld illegale motorcross, mountainbiken en afvaldumpingen is door het convenant beter tegen te gaan.Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: “Een dergelijke overeenkomst kan niet zonder toezegging van grondeigenaren en een goede juridische onderbouwing, dus dit is een bijzondere mijlpaal.”

Toezicht buitengebieden
Vooral ‘groene’ partners als Recreatie Midden Nederland, particuliere landgoedeigenaren en organisaties die buitenterrein beheren hadden last van toenemende druk op het buitengebied. Het toezicht werd bovendien moeilijker omdat het aantal ‘groene’ buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) snel afnam. Om dat aan te pakken stelt de provincie nu twee extra fulltime arbeidsplaatsen voor boa’s ter beschikking.Vanwege hun rol in het buitengebied ook wel ‘groene boa’s’ genoemd. De bestaande capaciteit zetten we ook effectiever en efficiënter in, door boa’s wettelijk gezien meer vrijheid te geven en het mogelijk te maken dat zij op het grondgebied van anderen opereren.

Convenant
Zo’n veertig instanties kwamen op vrijdag 7 oktober bij elkaar om het convenant te ondertekenen. Ook spraken zij over de gevolgen van de nieuwe wet Natuurbescherming op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze veertig instanties zijn naast de provincie; gemeenten, waterschappen, politie, OM, landelijke inspectiediensten, Veiligheidsregio, TBO’s en Belastingdienst. Zij maakten afspraken over de samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de fysieke leefomgeving.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet