NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Goed pleidooi Van Dam voor nieuw EU landbouwbeleid

24 mei 2016

Staatssecretaris Martijn van Dam wil een forse verandering van het Europese landbouwbeleid. Er moet minder geld naar inkomenssteun voor boeren en meer naar het behoud van biodiversiteit in het landelijk gebied, dierenwelzijn en het tegen gaan van klimaatverandering. Dat schrijft de staatssecretaris in een discussiestuk dat besproken wordt tijdens de informele landbouwraad die volgende week plaatsvindt. Vogelbescherming steunt het uitgangspunt van Van Dam.

Vogelbescherming en de internationale koepel BirdLife pleiten al jaren voor het ombuigen van inkomenssteun aan boeren naar het inzetten van het Europese Landbouwgeld voor maatschappelijke doelen.

Inkomenssteun lost problemen niet op
De EU geeft jaarlijks zo’n 50 miljard uit aan landbouwbeleid. Het is daarmee het grootste budget van de Unie. Daarvan gaat het leeuwendeel naar inkomenssteun voor boeren. De grote problemen in de landbouw op het gebied van natuur, klimaat, milieu en dierenwelzijn worden met deze subsidiestroom niet opgelost. Integendeel, ze worden zelfs versterkt door de eenzijdige inkomenssteun.

Beloon boeren die het goed doen
Vogelbescherming vindt dat boeren die daadwerkelijk kiezen voor een natuurinclusieve productie beloond moeten worden. Zij dragen bij aan de oplossing van de problemen die de huidige intensieve Europese Landbouw creëert. Graag schuift BirdLife, de koepelorganisatie van Vogelbescherming, aan bij de informele landbouwtop om onze inzichten over hoe het Europese landbouwbudget ingezet kan worden voor natuur en milieu te delen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet