NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Goede resultaten met gedecentraliseerd natuurbeleid

25 maart 2015

Staatssecretaris Dijksma heeft de zevende rapportage over de ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur (EHS), tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland (NNN) genaamd, aan de Tweede Kamer gezonden. De ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland is als gevolg van het hierover tussen provincies en rijk gesloten bestuursakkoord en natuurpact inmiddels de verantwoordelijkheid van de provincies. De staatssecretaris concludeert dat het beleid zijn vruchten begint af te werpen doordat planten en diersoorten profiteren van de beheermatregelen, natuurherstelmaatregelen en natuurontwikkelingsprojecten.

De rapportage van het ministerie is gebaseerd op informatie van de provincies, die is gebundeld in de Natuurmeting op Kaart 2014. Deze natuurmeting kunt u vinden op de website Portaal Natuur en Landschap.

De tussen het rijk en provincies gemaakte afspraken in het natuurpact worden driejaarlijks geëvalueerd. Hiervoor heeft het Planbureau voor de Leefomgeving in opdracht van het rijk en het IPO een evaluatiekader ontwikkeld, dat bij deze gelegenheid door de staatssecretaris aan de kamer wordt toegezonden. De eerst evaluatierapportage zal in 2016 verschijnen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet