NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gratis vogelvriendelijke struiken en nestkasten voor basisscholen

15 okt 2015

Vogelbescherming Nederland geeft gratis nestkasten en bloeiende struiken weg aan basisscholen die aan de slag gaan om hun schoolplein vogelvriendelijker te maken. Deze actie is mogelijk dankzij de donaties van bezoekers van de populaire website van Vogelbescherming www.beleefdelente.nl. In totaal kan Vogelbescherming 42 basisscholen blij maken met een gratis nestkast voor mezen of twee bloeiende struiken.

Elk jaar zamelen bezoekers van Beleef de Lente geld in voor verschillende projecten van Vogelbescherming. Eén daarvan dit jaar was een bijdrage voor het vogelvriendelijk maken van schoolpleinen. Vogelbescherming kan daardoor aan 42 basisscholen nestkasten en struiken uitdelen.

Vogelvriendelijk schoolplein
Hier moeten de scholen wel wat voor doen. Zij moeten een plan maken voor een vogelvriendelijk schoolplein en dat insturen naar Vogelbescherming Nederland. Vogelbescherming helpt de scholen daarbij met een checklist en een opdracht voor klassen, geschikt om te gebruiken in groep 5 tot en met 8. Een klas kan met deze checklist heel makkelijk zelf een plan maken voor een vogelvriendelijker schoolplein. De checklist en opdracht is te vinden op de website van ThiemeMeulenhoff: http://ntw.verderkijker.nu/demo-opdrachten/alle-vogels-welkom, waar nog veel meer materiaal voor lessen natuur en techniek te vinden is.

Kinderen en natuur
Vogelbescherming Nederland vindt het belangrijk dat kinderen in contact komen met natuur. Om ze te leren wat natuur is en om waardering voor natuur mee te geven. Maar ook omdat het goed voor kinderen is. Onderzoek wijst uit dat natuur onmisbaar is voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en het concentratievermogen bevordert. Vogelbescherming Nederland maakt daarom educatieve projecten met het uitgangspunt dat ze de Nederlandse natuur dicht bij kinderen bren­gt.

Koolmees
Natuur is óók de koolmees die in een nestkast broedt. Wie een geschikte nestkast ophangt in zijn tuin of op het schoolplein, weet zich al gauw verzekerd van een nestje koolmezen. Op die manier brengen vogels de natuur dichterbij, bovendien zijn ze geliefd bij kinderen. Op een groen schoolplein kunnen kinderen het hele jaar door buiten spelen in een groene omgeving, vogels vinden er alles wat ze nodig hebben en het biedt tal van inspiratie voor natuuronderwijs.

Scholen die een plan voor een groen schoolplein inzenden naar Vogelbescherming Nederland - per mail of per post – komen in aanmerking voor een nestkast of twee struiken, ‘zolang de voorraad strekt’. Vogelbescherming biedt scholen die van het aanbod gebruik maken ook een gratis advies aan over een groenere inrichting van het schoolplein. Een adviseur bezoekt daarvoor de school.

Kijk op http://ntw.verderkijker.nu/demo-opdrachten/alle-vogels-welkom voor de checklist en de opdracht. Deze verderkijker-website is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun aardrijkskunde-, geschiedenis-, natuur-, techniek- of wetenschapsles willen verrijken met actuele opdrachten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet