NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Green Deal Duurzaam Stortbeheer

6 okt 2015

Na jaren van zorgvuldige voorbereiding kan het innovatieve experiment ‘Duurzaam stortbeheer’ van start. Dinsdag 6 oktober hebben rijksoverheid, provincies en branche daarvoor in Den Haag de Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend.

Namens de provincie Noord-Brabant zette gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) zijn handtekening. Op Attero-stortplaats De Kragge in Bergen op Zoom gaat de Brabantse pilot draaien.

De partijen hebben met elkaar afgesproken dat ze de komende jaren gaan onderzoeken of het mogelijk is verontreinigingen binnen stortplaatsen versneld onschadelijk te maken. Johan van den Hout: ‘Als het experiment slaagt, behoort eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties tot het verleden en hoeven we het probleem niet door te geven aan toekomstige generaties. Het betekent ook minder risico voor bodem en water en meer gebruiksmogelijkheden voor de ruimte op stortplaatsen’.

Pilots
Vanaf 2016 vinden pilots plaats op gesloten stortplaatsen of delen daarvan in Almere, Bergen op Zoom en Middenmeer. Deze gaan tien jaar duren. Een tussenevaluatie vindt plaats na vijf jaar. Slaagt het experiment, dan levert dat landelijk een kostenbesparing op van tientallen miljoenen euro’s omdat geen water- en gasdichte afwerking meer nodig zijn.

Ingepakt
Momenteel is het gangbaar dat afval op een stortplaats wordt ‘ingepakt’ tussen een boven- en onderafdichting. Het gestorte afval is dan volledig afgesloten van de omgeving, waardoor verontreinigende stoffen niet naar de omgeving kunnen lekken. Nadeel van deze werkwijze is dat deze stortplaatsen eeuwigdurend moeten worden beheerd en gecontroleerd. Dat brengt kosten mee en belast toekomstige generaties.

Versnelde afbraakprocessen
Bij duurzaam stortbeheer wordt gebruik gemaakt van natuurlijk afbraakprocessen. Hiervoor worden achtereenvolgens water en lucht in de stortplaats gebracht. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat dit kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van verontreinigingen in de stortplaats. Het duurt naar verwachting tien jaar om met de versnelde afbraakprocessen de verontreinigingen in de stortplaats af te breken. Tijdens het experiment worden de emissies naar bodem en (grond)water gecontroleerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet