NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grensoverschrijdende samenwerking in RivierPark Maasvallei gaat volgende fase in

27 nov 2017

Op maandag 27 november vindt er in het kader van het project ‘RivierPark Maasvallei’ een belangrijke ontmoeting plaats tussen de betrokken partners. Zij ontmoeten elkaar die dag om hun structurele samenwerking rond dit grensoverschrijdende landschapspark te bekrachtigen met de officiële ondertekening van een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst van de 9 Nederlandse partners . “Hiermee geven we uitvoering aan de intentieverklaring die 2015 werd onderschreven, zegt Eric Geurts, gedeputeerde van Toerisme van de Nederlandse provincie Limburg.

De 11 Maasvallei-gemeenten van het RivierPark Maasvallei en de twee provincies Limburg werken al sinds 2009 samen met vele andere partners aan de duurzame samenhang tussen ecologie, recreatie, hoogwaterveiligheid en de sociaaleconomische ontwikkeling van het de Maasvallei en het aanliggende snoer van Maasdorpen. De hoofddoelstelling van deze samenwerking is de Maasvallei tussen Maastricht/Lanaken en Thorn/Kessenich grensoverschrijdend te ontwikkelen tot een ecologische hoofdweg in de Euregio en een toeristisch-economisch succesvol landschap. Hierbij worden landschappelijke en toeristische kwaliteiten van het ruime rivierbed en het snoer van Maasdorpen, verder ontwikkeld en verbonden door een kwaliteitsvolle toeristisch-recreatieve infrastructuur.

Van intentie naar structurele samenwerking
Deze grensoverschrijdende samenwerking werd op 7 oktober 2015 in het vooruitzicht gesteld in een Intentieverklaring. “In tussentijd werd al veelvuldig afgestemd en samengewerkt en werden belangrijke eerste stappen vooruit gezet”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme in Belgisch Limburg. “Concrete realisaties zijn de integratie van de huisstijl (zitbanken, infozuilen en -borden) op Nederlands grondgebied en de gidsenwerking (MaasVerkenners) waarvoor sinds begin dit jaar een gezamenlijk systeem werd ingevoerd.”

Op 27 november wordt een overeenkomst tussen de Nederlandse partners getekend die het startsein vormt voor een vijfjarige structurele samenwerking met de Vlaamse partners, waarin de drie hoofdthema’s Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap en (Cultureel) Erfgoed worden uitgewerkt in zeven deelprojecten. Deze zijn: veerponten, integratie van MaasVerkenners, ontwikkeling van nieuwe natuurterreinen en afstemming van het beheer, een gezamenlijke aanpak van het zwerfvuil in en rond de rivier, fiets- en wandelroutes en andere recreatievormen. Overkoepelend vindt de communicatie en marketing van RivierPark Maasvallei plaats als een eigenstandig project in dit grensoverschrijdend uitvoeringsprogramma.

Bijzonder
Een concreet gevolg van deze ondertekening is dat 9 Nederlandse partners de uitbouw van het RivierPark op beide oevers van de Maas mee zullen financieren, bijkomend aan de financiële inbreng uit Vlaanderen. Het gaat om een bijkomend bedrag van circa 1,2 miljoen Euro (Nederlandse inbreng voor 5 jaar). De overkoepelende projectleiding en de dagelijkse regie en opvolging is in handen van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw (RLKM) te Genk. De onderlinge samenwerking met het grensoverschrijdend karakter is zeer bijzonder te noemen omdat de gemeentelijke en landelijke grenzen vervagen en concrete afspraken over de realisatie van de deelprojecten zijn gemaakt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet