NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groene boa waakt over Gelderse natuur

24 sept 2015

‘Wat heb jij een mooi beroep. Jij loopt zeker de hele dag in het bos?’ Die vraag krijgt Frans Alberts vaak te horen. Hij is boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) in dienst van de zorggroep Zinzia. Zijn werkgebied beslaat ongeveer honderdzeventig hectare in de omgeving van Wageningen en Renkum. ‘Mijn werk is heel gevarieerd en dat bevalt goed’, is het antwoord van Alberts. ‘Maar de boa wereld is divers: de functie inhoud kan onderling enorm verschillen. Er zijn maar weinig groene boa’s continu op pad in de natuur.’

Het beroep boa is veranderd
Het werk van Alberts bestaat voor een groot deel uit beleidstaken: nieuwe ontwikkelingen op het landgoed van Zinzia beleidsmatig oppakken. Daarnaast is hij bevoegd om daders van illegale activiteiten in zijn werkgebied te verbaliseren. Maar voor toezicht en handhaving in de natuurgebieden blijft voor Alberts steeds minder tijd over: een paar uur per dag. ‘Het beroep boa is veranderd’, constateert Alberts. ‘In de particuliere sector zijn veel boa’s wegbezuinigd. Minder boa’s moeten meer werk doen. De opleidingseisen zijn strenger, de rol van de politie is veranderd en het administratieve werk is complexer geworden. Vroeger schreef je gewoon een bonnetje uit bij een overtreding, de politie deed de rest.’

Provincie ondersteunt en faciliteert
Tegenwoordig heeft de boa de beschikking over het boa-registratiesysteem (BRS). Dit systeem regelt de afhandeling van overtredingen in het hele buitengebied van Gelderland. Groene boa’s kunnen hun processen-verbaal indienen bij het loket dat ingesteld is door de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV). De provincie ondersteunt en faciliteert werkgevers van groene boa’s. Natuurbeheerders en boa werkgevers hebben recent een aanbod gehad voor een aansluiting op BRS en voor het indienen van hun processen verbaal bij ODNV. De provincie Gelderland neemt daarbij de kosten voor haar rekening.

Coördinatie en samenwerking
‘Coördinatie en samenwerking is absoluut nodig’, weet Frans Alberts. ‘Er moet veel overlegd worden over de onderlinge taakverdeling van de boa’s. We moeten meer informatie kunnen uitwisselen. Hiervoor is het BRS heel geschikt.’
In die praktijk gaat het om overtredingen van onder andere toegangsbepalingen, de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Visserijwet. In sommige gebieden komt stroperij vaak voor, in andere gebieden zorgen mountainbikers, afvaldumpers, plantendieven of wiettelers voor overlast.

Verbaal geweld tegen boa's neemt toe
Alberts signaleert evenals zijn collega’s een toename van wetsovertreders. Ook op landgoed Oranje Nassau’s Oord van Zinzia Zorggroep. ‘Het is een opengesteld landgoed, dus wie bij ons te gast is moet zich gewoon aan de regels houden.’ Bij overtredingen is volgens Alberts één trend duidelijk: de mensen worden steeds mondiger. ‘In negen van de tien gevallen krijg je een grote mond terug. Ook als je zelf heel vriendelijk blijft. Ik kreeg een keer ruzie met een bromfietser. Ik vroeg hem rustig om een stukje te lopen omdat de weg deels afgezet was om een stukje natuur te beschermen. Binnenkort hebben we bordjes voor deze natuurgebieden. Zo proberen we de mensen uit de beschermde natuurgebieden weg te houden.’ Naast verbaal geweld komt soms ook fysiek geweld voor bij wetsovertreders.

De toename van geweld en vermindering van het aantal boa’s levert een spanningsveld op. De provincie stimuleert de samenwerking tussen boa’s van private en publieke werkgevers en ondersteunt het werk door het beschikbaar stellen van het BRS.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet