NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groene leerwerkplaatsen voor werkloze jongeren

15 sept 2015

De provincie Utrecht ondersteunt een pilot die werkloze jongeren de mogelijkheid geeft een opleiding te volgen in natuur- en landschapsbeheer en werkervaring op te doen. Zo krijgen zij een duwtje in de rug om uit het uitkeringscircuit komen. Bovendien vergroot de pilot de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor natuurbeheer.

De pilot is een initiatief van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). Jonge werklozen zullen met behoud van uitkering worden opgeleid tot veldmedewerker natuur en landschap. Vervolgens gaan ze aan de slag in de natuur. De bedoeling is om per jaar 8 jeugdige werklozen te kunnen opleiden en detacheren. De pilot start 1 januari 2016.

Inwoners betrekken bij natuurbeheer
De provincie kan zich goed vinden in de maatschappelijke doelen en heeft bovendien de ambitie om inwoners meer te betrekken bij het natuur- en landschapsbeheer. Het beheer van natuur is steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De pilot sluit goed aan bij de groene werkplaatsen van natuurorganisaties, waar de provincie ook veel belang aan hecht.

De ondersteuning aan Landschap Erfgoed Utrecht is financieel van aard (€ 8.200,-- en een garantstelling van € 50.000,--) en geldt voor een duur van 1 jaar. Na afloop zal een evaluatie plaatsvinden en zal blijken of de pilot voorgezet wordt.

Het besluit om de pilot van LEU te ondersteunen, komt voort uit een eerder aangenomen motie in Provinciale Staten van 22 juni 2015.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet