NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grond voor natuurherstel Witte Veen

20 jan 2017

Een derde van de benodigde grond voor natuurherstel van het Witte Veen is verworven. De provincie Overijssel heeft ruim vier hectare particuliere grond verworven bij het Witte Veen, een zeldzaam hoogveengebied tussen Buurse en de Duitse grens. Met deze aankoop is ruim een derde van de benodigde grond voor natuurherstel van het Witte Veen beschikbaar. De aangekochte grond wordt omgezet in natte heide.

Overijssel is verantwoordelijk voor 24 Natura2000 gebieden. Bij een aantal van die gebieden heeft het herstellen van de natuur effect op omliggende agrarische bedrijven. Sinds 2013 werken de provincie Overijssel en 14 maatschappelijke partners nauw samen om in die gebieden de natuur te versterken en gelijktijdig ruimte te houden voor economische ontwikkeling. De gemeente Haaksbergen trekt de gebiedsprocessen voor de bijzondere natuurgebieden in haar gemeente. Met de aankoop van deze particuliere grond is realisatie van de natuuropgave voor het Witte Veen een belangrijke stap dichterbij gekomen.

Gedeputeerde Hester Maij beschouwt de aankoop als een goed signaal: ”Deze aankoop is resultaat van een zorgvuldig proces waarin de provincie Overijssel en de gemeente Haaksbergen elkaar aanvullen. De gemeente staat aan de lat voor een zorgvuldig gebiedsproces om te komen tot natuurherstel. Daarbij wordt intensief overlegd met grondeigenaren. Als provincie faciliteren wij dat door met de betrokken grondeigenaren afspraken te maken over de benodigde gronden. Afhankelijk van de situatie kan aankoop, aangepast beheer of ruilgrond, een optie zijn. Deze aankoop laat zien dat we samen met onze partners op de goede weg zijn.”

Ook de gemeente Haaksbergen is tevreden. Wethouder Annette Nijhuis: “Als gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en investeren we veel in overleg met betrokken partijen. Deze aankoop is het resultaat van een zorgvuldig proces waarbij we samen met onze inwoners het belang van natuurherstel en een toekomstperspectief voor grondeigenaren hoog in het vaandel hebben staan.”

Voor de aankoop van de grond is een marktconform bedrag betaald. De verwachting is dat in de loop van 2017 ook overeenstemming bereikt wordt met de eigenaren van de resterend benodigde gronden bij het Witte Veen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet