NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grondruil tussen provincie Utrecht en Stichting de Boom voor nieuwe natuur

20 april 2015

Een grote grondruil tussen de provincie Utrecht en Stichting de Boom is een feit. Door deze ruil kan 52 hectare in de Elster buitenwaard tot natuur ontwikkeld worden.

Stichting De Boom gaat met 27 hectare bij Leusden een aantal pachtbedrijven versterken en daarnaast 10 hectare toevoegen aan natuurgebied De Schoolsteegbosjes. Gedeputeerde Bart Krol en de heren Van Hasselt en Janssens van Gellicum, voorzitter en bestuurslid van De Boom ondertekenden op 16 april de overeenkomst waarin de grondruil bezegeld werd.

Beschermd natuurgebied
De Elster buitenwaard bij Elst is een Natura-2000 gebied, waardoor het behoort tot een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Deze gebieden zijn aangewezen omdat ze van internationaal belang zijn, bijvoorbeeld als overwinteringsplaats voor vogels. Met de grondruil kan de provincie 52 hectare tot natuur omvormen. "Dit is de grootste grondruil waar we met elkaar de laatste 8 jaar naar toe hebben gewerkt. Ik ben heel blij met het eindresultaat."

Stichting de Boom gebruikt 10 hectare van de geruilde grond om de hydrologische situatie van natuurgebied de Schoolsteegbosjes te verbeteren en het areaal natuurlijk grasland uit te breiden. De overige gronden, 27 hectare, zet het landgoed in om een aantal pachtbedrijven te versterken en om natuurwensen elders op het landgoed te compenseren. Het kerngebied van het landgoed rond Leusden wordt door de aankopen vergroot. "Over de verkoop van de Elsterbuitenwaard wordt al 25 jaar gesproken, het is nu eindelijk gelukt," aldus van Hasselt.

De grondruil is een uitvloeisel van het convenant dat in 2013 is gesloten tussen beide partijen. Hierin zijn de landgoedbelangen en maatschappelijke doelen gekoppeld binnen de randvoorwaarden van een duurzame instandhouding van het landgoed.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet