NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grote belangstelling onder particulieren voor aanleg nieuwe natuur

15 dec 2016

Onder particulieren in Overijssel bestaat grote belangstelling voor het aanleggen van natuur. Dat blijkt uit de reacties op de oproep van de provincie om een subsidie aan te vragen voor het maken van in totaal 73 ha nieuwe natuur. Er kwamen meer aanvragen binnen dan toegekend konden worden. Op basis van een puntenscore zijn 22 aanvragers geselecteerd. Voor deze regeling is €5 miljoen beschikbaar. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor het versterken van bestaande natuur. Het budget voor deze regeling is €1 miljoen en hiervoor zijn 12 aanvragers geselecteerd. Met de subsidies wil Overijssel de ontwikkeling van nieuwe natuur en verbetering van bestaande natuur door particulieren stimuleren.

“Het doet me goed dat er zoveel belangstelling onder particulieren is om de natuur in Overijssel te versterken”, aldus Hester Maij, gedeputeerde voor natuur. “Het toont aan hoe groot de betrokkenheid van inwoners is bij de natuur en het landschap. Inwoners willen ook zelf aan de slag om onze provincie groener te maken. Ik zie het als een bevestiging voor ons beleid om de natuur te versterken en inwoners daar nauw bij te betrekken. Dit komt ook terug in de nieuwe natuurvisie van de provincie die we in 2017 presenteren. Bij het maken van de natuurvisie worden maatschappelijke organisaties nauw betrokken.”

Bij de regeling gaat het om grond in de directe nabijheid van het Nationaal Natuur Netwerk (de voormalige Ecologische Hoofdstructuur) waar nu geen natuurbestemming op ligt, maar waar een eigenaar kansen voor natuurontwikkeling ziet. Of een particulier die de kwaliteit van zijn bestaande natuurgebied wil verhogen. De nieuwe regeling is onderdeel van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). In de loop van 2017 moeten de geselecteerde aanvragers nog een plan indienen voordat de subsidie wordt toegekend.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet