NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Handleiding voor Het levende gebouw

28 jan 2020

Groen conceptontwikkelaar Kim van der Leest ontwikkelde Het Levende Gebouw, een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde handleiding voor opdrachtgevers, overheid, projectontwikkelaars, (landschaps-)architecten en groenprofessionals.

In opdracht van de branchevereniging VHG is de handleiding Het Levende Gebouw ontwikkeld. De handleiding bevat vierhonderd gerealiseerde praktijkvoorbeelden van levende groene gebouwen, geordend en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gebruikerservaringen. Voor elk type gebruiksfunctie (wonen, werken, zorg, leren, mobiliteit & logistiek, retail & leisure) is er een mindmap: een compleet overzicht met groene mogelijkheden voor in gesprekken en in de ontwerpfase. Ook komen succes- en faalfactoren in aanleg, gebruik en onderhoud aan bod.

De handleiding is digitaal in te zien en te bestellen op de Kennisbank van de VHG.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet