NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Handreiking ontwerpvoorschrift Natuurvriendelijke oevers

10 okt 2016

De provincie Noord-Holland is voornemens langs haar wateren natuurvriendelijke oevers te realiseren. Voor het opstellen van contracten voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers had de provincie behoefte aan richtlijnen voor eisen waar aannemers zich aan dienen te houden bij het ontwerp en de uitvoering van natuurvriendelijke oevers. Deze eisen staan in de handreiking.

De handreiking bevat doelen en eisen voor natuurvriendelijke oevers die een bijdrage leveren aan de Kaderrichtlijn Water en aan de natuurverbindingen en faunauittreedplaatsen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet