NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Utrechtse handreikingen ‘EHS-Wijzer’ en ‘Nieuwe Stallen met Kwaliteit’

7 jan 2015

Om gemeenten en initiatiefnemers zo goed mogelijk te faciliteren op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, heeft de provincie een aantal praktische handreikingen gemaakt. Het gaat om ‘EHS-Wijzer’ en ‘Nieuwe Stallen met Kwaliteit’.

Actualisatie van de web-tool over het EHS beleid was nodig omdat het beleid met de PRS van 2013 enigszins gewijzigd is. Dit moment heeft de provincie aangegrepen om de informatie op de website te verbeteren en uit te breiden, onder meer met een onderdeel over de borging van de afspraken. Ook is nu een viewer opgenomen. Hiermee wordt de beschikbare informatie over waarden en kenmerken van de EHS gepresenteerd in één systeem. Na het intekenen van de locatie op een kaart kan inzicht verkregen worden over onder meer natuurwaarden, bedreigde natuur, natuurambities en a-biotische randvoorwaarden (bijvoorbeeld verdroging) voor die specifieke locatie. Door deze informatie op deze manier aan te bieden weten initiatiefnemers al in de beginfase van een ontwikkeling waarmee rekening moet worden gehouden.

Het resultaat van het project ‘Nieuwe Stallen met Kwaliteit’ bestaat uit een website en een deskundigengroep. De website equipeert veehouders die willen doorgroeien of de ambitie hebben om een innovatieve stal te realiseren. Op de website zal een stappenplan te vinden zijn en informatie over succes- en faalfactoren, biedt inspiratie en biedt een platform voor veehouders om te leren van elkaar. De website zal nog worden aangevuld worden met praktijkvoorbeelden en een stikstofkaart. Begin 2015 zal de website online beschikbaar zijn. De deskundigengroep biedt hulp bij complexe problemen. De deskundigengroep geeft advies aan veehouder en gemeente over het realiseren van een nieuwe stal. Het kader voor de advisering wordt gevormd door de de PRS. Uitgangspunt is dat de veehouder zijn eigen ambities realiseert en op zijn eigen manier een goede invulling geeft aan de maatschappelijk gewenste kwaliteit.

De handreikingen zijn een hulpmiddel om zaken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling zorgvuldig te kunnen afwegen, met oog voor de ruimtelijke kwaliteit.

Het provinciaal ruimtelijk beleid wordt uitgevoerd via het Ruimtelijk Actieprogramma, dat uit diverse projecten bestaat. De handreikingen zijn daar onderdeel van.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet