NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Hart van de Heuvelrug versterkt door samenwerkende partijen

7 juni 2015

Het grootschalige gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug werpt haar vruchten af. Toenemende druk op het versnipperde gebied vroeg om een breedgedragen slimme oplossing. In tien jaar tijd is hier met 17 partijen hard aan gewerkt. Het resultaat is op 5 juni met alle betrokkenen gevierd. Hiernaast tekenden gedeputeerde Bart Krol (provincie Utrecht), wethouder Yvonne Kemmerling van Soest en wethouder Sander Jansen van Zeist een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, waarmee zij de ambities verder afronden.

Sinds 2004 werken 17 samenwerkende partijen uit het gebied intensief samen om de ruimtelijke kwaliteit binnen dit Hart van de Heuvelrug te versterken. Hart van de Heuvelrug is een uniek voorbeeld van gebiedsontwikkeling waar investeringen in natuur worden terugverdiend. De partijen hebben geïnvesteerd in het vergroten van de natuurkwaliteit door de aanleg van ecoducten en de ontwikkeling van natuur zoals op Park Vliegbasis Soesterberg. De investeringen zijn en worden terugverdiend door bijvoorbeeld woningbouw op zorgcentra, de ontwikkeling van een bedrijventerrein en in de toekomst de realisering van woningbouw aan de rand van Park Vliegbasis Soesterberg.

Toekomst veilig gesteld
Hart van de Heuvelrug is een uniek project. Zeventien partijen, ieder met eigen met diverse belangen en ambities, zijn door de realisatie van 27 projecten er in geslaagd de toekomst van het Hart van de Heuvelrug veilig te stellen. “De afgelopen 10 jaar is enorm veel werk verzet en we mogen trots zijn op de resultaten die we hebben geboekt. Veel daarvan is inmiddels goed zichtbaar en het lijkt alsof het nooit anders is geweest. De Vliegbasis Soesterberg is getransformeerd tot een uniek natuurgebied. Ruim 380 hectare is midden in Nederland vrij gekomen voor bewoners uit de regio en bezoekers uit het hele land. Samen met het nieuwe Nationaal Militair Museum trekt dit veel publiek,” aldus Bart Krol van de provincie Utrecht.

Drie van de partijen (provincie Utrecht, gemeente Soest en gemeente Zeist) zorgen er met de ondertekening van de nieuwe overeenkomst voor dat datgene wat nog niet gerealiseerd is, af te maken. Wethouder Sander Jansen van Zeist: “Het is een mooie samenwerkingsovereenkomst, waarbij voor Zeist het behoud van het Sanatoriumbos en het groene Leeuwenhorst heel belangrijk zijn. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet, en kijk uit naar de samenwerking met de partners binnen deze overeenkomst.”

Ook in Soest liggen er nog uitdagingen. Bijvoorbeeld met de verdere ontwikkeling van Bedrijventerrein Richelleweg en woningbouw in Apollo-Noord en aan de rand van de voormalige vliegbasis. Maar wethouder Kemmerling die binnenkort haar positie in Soest gaat verruilen voor het wethouderschap in Amersfoort is bijzonder trots op de reeds behaalde resultaten. “De afgelopen jaren kwamen gebiedsontwikkelingen in Nederland niet of nauwelijks van de grond. Maar híer wel! We voegen natuur toe, woningen, ruimte voor bedrijven, recreatiemogelijkheden, zorg. En ondanks – of eigenlijk juist dankzíj als die verschillende functies komt de natuur als grote winnaar uit de bus.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet